Van de overheid. Voor ondernemers.

Economische missie naar Japan met Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken

Wilt u zakendoen in Japan? Ga dan mee met de economische missie van 11 tot en met 16 december onder leiding van Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de sector Tuinbouw & Agrifood (conceptprogramma Osaka en Tokio) en de sector cybersecurity (conceptprogramma Tokio). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken, de ambassade in Tokio en het consulaat-generaal in Osaka.

Veelzijdige handelspartner

Japan is een economische supermacht en een veelzijdige handelspartner. Premier Abe is vastbesloten de economie naar hogere groeicijfers te tillen en een aantal grote uitdagingen aan te gaan om Japan voor te bereiden op de toekomst. Het organiseren van de Olympische Spelen van 2020 past in deze doelstelling. Ook zijn er ambitieuze plannen om de land- en tuinbouw te moderniseren en meer concurrerend te maken.

Onderzoek en ontwikkeling

Japan investeert 3,5% van zijn BBP in onderzoek en ontwikkeling, en Japanse bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd in mondiale waardeketens. Op het vlak van cybersecurity ligt er voor Japan – hard bezig om industrie en maatschappij vergaand te digitaliseren – een belangrijke opgave.

Volop kansen

Volop kansen dus voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om zich te positioneren op deze uiterst interessante markt. Het Staatsbezoek in oktober 2014 en het bezoek van minister-president Rutte en minister Kamp in november 2015 onderstrepen dat Nederland strategisch belang toekent aan de economische relatie met Japan.

Tegen deze achtergrond komt de economische missie met secretaris-generaal van Economische Zaken Maarten Camps in december 2016 op een goed moment.

Ga mee met deze missie

Tijdens de missie maakt u kennis met kansrijke projecten binnen deze sectoren en komt u uitgebreid in contact met inspirerende bedrijven die op deze markt actief zijn. U ontmoet potentiële zakenrelaties uit Japan en deelt ervaringen met Nederlandse ondernemers.

Er is ook uitgebreid gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens events zoals een Holland Trade Receptie/Dinner, seminars en/of collectieve bezoeken aan relevante bedrijven en overheidsinstanties.

Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:

Tuinbouw & Agrifood (Osaka en Tokio)

Modernisering staat hoog op de agenda in Japan. Het land wil zijn voedselzelfvoorzieningsgraad verhogen en internationaal meer concurrerend worden. Japan heeft veel belangstelling voor Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van land- en tuinbouw.

Deze missie heeft tot doel om bedrijven uit de topsectoren Agrifood en Tuinbouw via bedrijfsbezoeken, seminars en netwerkgesprekken een goed beeld te laten vormen van de kansen die Japan te bieden heeft. De netwerkgesprekken worden uitsluitend georganiseerd voor de sector tuinbouw & agrifood. De aanstaande opening van de markt voor producten uit de pluimveekolom is een voorbeeld van relatief nieuwe mogelijkheden terwijl de tuinbouwsector een voorbeeld is van een sector die al langer initiatieven ontplooit in Japan.De missie valt samen met de Agro-Innovation Expo in Tokio. Een bezoek aan deze beurs maakt deel uit van het programma. Mocht u geïnteresseerd zijn in standhuur in het Holland Paviljoen op de Agro-Innovation Expo, neem dan contact op met:

Cybersecurity (Tokio)

Deze missie is een vervolg op eerdere cybersecurity-missies naar Japan. De missie in december 2016 zet Nederland verder op de kaart als:

  • Europese internethub, vooruitstrevend in wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld privacy issues,
  • internationaal centrum van cyber-deskundigheid en opleidingen, en
  • voorbeeld van een geïntegreerde publiek-private aanpak.

De Japanse overheid en het bedrijfsleven hebben cybersecurity voor vitale infrastructuur tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 geïdentificeerd als een cruciale opgave.

Onlangs heeft een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen en RVO.nl een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het programma Partners for International Business (PIB) 'Cybersecurity Japan'. PIB-leden vormen de kerngroep van deze delegatie, maar de missie staat nadrukkelijk ook open voor bedrijven en instellingen die (nog) niet participeren in bovengenoemde PIB.

Deelname

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Het dienstenpakket dat u met deze missie wordt geboden omvat deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer (in Osaka en in Tokio) en ondersteuning door de organisatie. Eventuele tolkkosten komen voor eigen rekening.

Aanmelding

U kunt zich niet meer aanmelden. De inschrijving is gesloten.

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven die meegaan, binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent derhalve niet automatisch toelating tot de missie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met:

Details

Locatie

Tokio, Osaka

Datum

Zo 11 dec 2016 - 16 dec 2016

Kosten

  • Deelnamekosten zijn € 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers).
  • Voor extra deelnemers betaalt u €475 per persoon.
  • Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.
  • Reis- en verblijfskosten voor eigen rekening.
U kunt zich niet meer aanmelden