Van de overheid. Voor ondernemers.

Inloggen met eHerkenning of een gebruikersaccount?

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u al een account voor de Berichtenbox?

eHerkenning is het enige inlogmiddel waarmee Nederlandse ondernemers hun Berichtenbox kunnen gebruiken. Bevoegde instanties en buitenlandse ondernemers kunnen hun gebruikersaccount van Antwoord voor bedrijven (Avb) blijven gebruiken.

Overstappen van Avb-gebruikersaccount naar eHerkenning

Hebt u eerder een Berichtenbox aangemaakt met een Avb-gebruikersaccount? Dan kunt u overstappen naar een eHerkenningsmiddel. U schaft dan eerst een eHerkenningsmiddel van ten minste niveau 2+ aan. Bij deze aanschaf moet u op een aantal punten letten. Deze vindt u in het Stappenplan eHerkenningsmiddel aanschaffen. Daarna kunt u eenmalig inloggen met zowel uw eHerkenningsmiddel en uw gebruikersaccount, en uw Berichtenbox zo migreren.

Wij koppelen de Berichtenbox aan het KvK-nummer dat wij van eHerkenning krijgen. Per KvK-nummer kan er maar 1 Berichtenbox gekoppeld worden. Heeft uw bedrijf meer Berichtenboxen? Dan kunt u er maar 1 overzetten op eHerkenning.

Ondernemingsdossier

Is uw Berichtenbox gekoppeld aan uw Ondernemingsdossier? Dan hoeft u niet over te stappen naar eHerkenning niveau 2+. U kunt uw Berichtenbox blijven gebruiken door in te loggen bij MijnOndernemingsdossier. Vanuit uw ondernemingsdossier kunt u doorklikken naar uw Berichtenbox.

Machtigingen

Bent u een Nederlandse ondernemer, gebruikte u een Avb-gebruikersaccount, en hebt u anderen gemachtigd voor uw Berichtenbox? Dan kunt u een eHerkenningsmiddel aanschaffen waarmee u een ander bedrijf kunt machtigen.

Bent u gemachtigde en gaat de eigenaar van de Berichtenbox over op eHerkenning? Dan kunt u de Berichtenbox blijven gebruiken. U hebt dan zelf ook een eigen eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2+ nodig. Daarnaast moet u bij uw eHerkenningsleverancier laten vastleggen dat u gemachtigd bent voor de Berichtenbox voor bedrijven.

Gaat u een nieuwe Berichtenbox aanmaken?

Nederlandse ondernemers kunnen per oktober 2014 alleen nog een Berichtenbox aanmaken met een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel moet u op een aantal punten letten. Deze vindt u in het Stappenplan eHerkenningsmiddel aanschaffen.

Buitenlandse ondernemers kunnen alleen een Berichtenbox aanmaken met een Avb-gebruikersaccount. Zij kunnen geen eHerkenningsmiddel gebruiken.

Bent u een bevoegde instantie?

U kunt als bevoegde instantie niet zelf een Berichtenbox aanmaken. Neem hiervoor contact op met de Servicedesk.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

Bel: 14 088