Vergoedingen voor uw personeel

U mag uw werknemers met een vaste arbeidsplaats een vaste reiskostenvergoeding geven. U bent dit niet verplicht. In het arbeidscontract maakt u hier afspraken over. Vaak staan in de cao ook afspraken over de vergoeding van reiskosten.

Kilometervergoeding

Voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke ritten kunt u de kilometervergoeding hanteren. Vergoedingen per kilometer die onder het drempelbedrag blijven, zijn onbelast. Ook hoeft u daar geen premie over te betalen. Vergoedt u meer dan het drempelbedrag per kilometer? Dan ziet de Belastingdienst het deel dat hoger is als loon. 

Openbaar vervoer

Reist uw werknemer (gedeeltelijk) met het openbaar vervoer? Dan kunt u kiezen. U vergoedt belastingvrij maximaal het drempelbedrag per kilometer of de werkelijke reiskosten.

Verplichte bijdrage kinderopvang

Als werkgever bent u verplicht om een werkgeversbijdrage kinderopvang te betalen. Deze bijdrage komt via de Belastingdienst bij ouders terecht in de vorm van kinderopvangtoeslag. Werkende ouders kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze toeslag als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Bent ondernemer in de kinderopvang? En vangt u daar uw eigen kinderen op? Dan hebt u geen recht op de werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag. Een van de voorwaarden daarvoor is namelijk een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders en het kinderopvangcentrum. U kunt geen overeenkomst met uzelf sluiten.

Betalen

U betaalt de werkgeversbijdrage door een opslag op de premie van het sectorfonds. De opslag voor kinderopvang is al inbegrepen in de premie sectorfonds. U moet deze premie voor alle werknemers betalen, dus ook voor werknemers zonder kinderen.

Externe links

Deze informatie is afkomstig van:

  • Belastingdienst
  • Antwoord voor bedrijven

Hoe werkt informatie op maat?