Overdrachtsbelasting

U betaalt overdrachtsbelasting als u

  • een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand, een stuk grond of een woning) koopt;
  • een recht op een onroerende zaak krijgt (bijvoorbeeld het recht van opstal of erfpacht).

Wordt u eigenaar van aandelen in een nv of bv, of maat in een maatschap? En bestaan de bezittingen van de nv, bv of maatschap vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting kunt u niet aftrekken als kosten van uw onderneming. U moet de overdrachtsbelasting optellen bij de boekwaarde van de onroerende zaak. Over deze waarde moet u afschrijven. Let op: Op grond schrijft u niet af.

Aangifte doen

Als een notaris bij de overdracht van een onroerende zaak een akte opmaakt, hoeft u niets te doen. De notaris doet namens u aangifte en betaalt ook de overdrachtsbelasting. Als er geen notariële akte wordt gemaakt, gelden andere regels.

Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Bij doorverkoop van dezelfde onroerende zaak binnen een bepaalde termijn betaalt u als koper minder overdrachtsbelasting. U betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde. Deze regeling geldt tot 1 januari 2015.

Vrijstellingen

Soms kunt u een vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfsoverdracht aan familieleden of als u een onroerende zaak inbrengt in een bv.

Koopt u nieuw bedrijfspand dat al in gebruik is genomen of is verhuurd door de verkoper? En verkoopt u dit binnen een bepaalde termijn na eerste ingebruikname of na de ingangsdatum van de verhuur? Dan betaalt u geen overdrachtsbelasting. Deze regeling geldt tot 1 januari 2015.

Btw en overdrachtsbelasting

Als u een onroerende zaak koopt met btw, geldt er mogelijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Met deze rekenhulp bepaalt u of een vrijstelling geldt.

Externe links

Deze informatie is afkomstig van:

  • Belastingdienst
  • Antwoord voor bedrijven

Hoe werkt informatie op maat?