Inkomstenbelasting (ib) en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming. Daarvoor gelden verschillende criteria. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, bent u waarschijnlijk ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting aanmerkt, kunt u bepaalde kosten aftrekken. U moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u zelfstandig en voor eigen risico werkt. Als u uw onderneming bij de KvK aanmeldt, beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Dat gebeurt aan de hand van uw omstandigheden en soms ook van uw aangifte.

Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit uw onderneming is een onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

U betaalt als ondernemer of freelancer een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw ziektekostenverzekering aan de overheid. Deze premie komt bovenop de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. U betaalt de bijdrage Zvw via een aanslag. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de kosten, de zorgtoeslag.

Aangifte doen

Als zelfstandig ondernemer moet u vóór 1 april digitaal aangifte doen. Heeft u personeel in dienst? Dan moet u de jaaropgave loon ruim vóór 1 april aan uw personeel verstrekken. Uw personeel kan dan op tijd zijn aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is afkomstig van:

  • Belastingdienst
  • Antwoord voor bedrijven

Hoe werkt informatie op maat?