Omzetbelasting (btw)

Deze informatie is geplaatst door:

Btw is Belasting over de Toegevoegde Waarde. U betaalt de belasting over uw omzet. Bijna elke ondernemer moet over de verkoopprijs van zijn producten en diensten btw berekenen aan zijn klanten. De btw komt bovenop het bedrag waarvoor u producten of diensten verkoopt aan uw klanten. Er zijn verschillende tarieven. Btw over uw zakelijke kosten mag u meestal aftrekken.

Ondernemer voor de btw

Als u uw onderneming inschrijft bij de KvK bepaalt de Belastingdienst met uw gegevens of u ondernemer bent voor de btw. U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Maar dat is niet automatisch het geval. De voorwaarden voor de btw zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

De rechtsvorm van uw bedrijf speelt hierbij geen rol. Ook met een stichting of vereniging kunt u ondernemer voor de btw zijn. Daarnaast kunt u ook nog ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Bent u eigenaar van zonnepanelen?

Heeft u zonnepanelen? En levert u stroom aan uw energieleverancier? Dan bent u ondernemer voor de btw. Maar u hoeft niet altijd btw-aangifte te doen. Bij de Belastingdienst leest u meer over de btw voor eigenaren van zonnepanelen.

Btw berekenen

De btw moet u berekenen over de prijs en alle bijkomende kosten van uw goederen of diensten. Hieronder vallen ook verzendkosten, reiskosten, telefoonkosten, verpakkingskosten (behalve statiegeld) en dergelijke.

Geen btw

In een aantal gevallen mag u als ondernemer geen btw aan uw klanten berekenen. Bijvoorbeeld als u goederen of diensten levert die vrijgesteld zijn van btw, zoals kinderopvang en de diensten van begrafenisondernemers. U brengt dan geen btw in rekening aan uw klanten. U mag dan ook meestal geen btw aftrekken.

Btw-nummer

Geeft u bij inschrijving bij de KvK alle gegevens door die de Belastingdienst van u nodig heeft? Dan krijgt u meteen een btw-nummer.

Btw in uw administratie

U moet uw btw-nummer op al uw facturen vermelden. Daarnaast zijn er ook eisen waar uw administratie aan moet voldoen. U moet bijvoorbeeld een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen. Facturen die u verstuurt, moet u oplopend nummeren. Uit uw administratie moet verder blijken of u btw moet betalen of dat u btw terugkrijgt. Meer informatie vindt u bij Administratie.

Aangifte doen

U doet uw btw-aangifte digitaal. Hoe u dat doet, leest u bij Aangifte doen.

Bijzondere regelingen

Met een aantal regelingen betaalt u minder belasting voor de btw. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven en de Belastingdienst