Omzetbelasting (btw)

Btw is Belasting over de Toegevoegde Waarde. U betaalt de belasting over uw omzet. Bijna elke ondernemer moet over de verkoopprijs van zijn producten en diensten btw berekenen aan zijn klanten. De btw komt bovenop het bedrag waarvoor u producten of diensten verkoopt aan uw klanten. Er zijn verschillende tarieven. Btw over uw zakelijke kosten mag u meestal aftrekken.

Ondernemer voor de btw

Ziet de Belastingdienst u als ondernemer voor de btw? Dan moet aan uw klanten btw in rekening brengen. U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Maar dat is niet automatisch het geval. De voorwaarden voor de btw zijn anders dan voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u voor de btw ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet.

De rechtsvorm van uw bedrijf speelt hierbij geen rol. Ook met een stichting of vereniging kunt u ondernemer voor de btw zijn. Daarnaast kunt u ook nog ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Btw berekenen

De btw moet u berekenen over de prijs en alle bijkomende kosten van uw goederen of diensten. Hieronder vallen ook verzendkosten, reiskosten, telefoonkosten, verpakkingskosten (behalve statiegeld) en dergelijke.

Geen btw

In een aantal gevallen mag u als ondernemer geen btw aan uw klanten berekenen. Bijvoorbeeld als u goederen of diensten levert die vrijgesteld zijn van btw, zoals kinderopvang en de diensten van begrafenisondernemers. U brengt dan geen btw in rekening aan uw klanten. U mag dan ook meestal geen btw aftrekken.

Btw-nummer

Geeft u bij inschrijving bij de KvK alle gegevens door die de Belastingdienst van u nodig heeft? Dan krijgt u meteen een btw-nummer.

Btw in uw boekhouding

U moet uw btw-nummer op al uw facturen vermelden. Daarnaast zijn er ook eisen waar uw administratie aan moet voldoen. U moet bijvoorbeeld een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen. Facturen die u verstuurt, moet u oplopend nummeren. Uit uw administratie moet verder blijken of u btw moet betalen of dat u btw terug krijgt.

Goederen en diensten met verschillende btw-tarieven kunt u het beste apart in uw administratie opnemen. Is dit erg lastig? Dan mag u de omzet over de verschillende tarieven verdelen op basis van de inkopen.

Aangifte doen

De Belastingdienst laat u weten wanneer u uw btw-aangifte en -betaling moet doen: per maand, per kwartaal of per jaar. Meestal doet u per kwartaal aangifte. Zorg dat u de aangifte en de betaling op tijd doet. Om u te helpen de aangifte op tijd te doen, heeft de Belastingdienst verschillende tips en hulpmiddelen.

Bent u een startende ondernemer? U krijgt uw eerste aangifte nadat u uw onderneming heeft aangemeld bij de KvK. De eerste aangifte krijgt u vaak op papier. Ook als u geen omzet heeft, moet u aangifte doen.

U moet uw btw-aangifte digitaal doen. Dat kan op verschillende manieren. Doet u aangifte via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst? Dan logt u in met de inloggegevens die u van de Belastingdienst heeft gekregen. Bent u uw gebruikersnaam en wachtwoord kwijt?  Dan kunt u ze bij de Belastingdienst opvragen.

U vult het formulier 'Aangifte omzetbelasting' in op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. U stuurt het tijdig op naar de Belastingdienst. Voor de btw-aangifte kunt u geen uitstel krijgen. Op uw btw-aangifte vermeldt u uw omzet van Nederlandse klanten en de btw uit die omzet (vraag 1 a en b). Daarvan trekt u de btw af die uw leveranciers aan u in die periode in rekening hebben gebracht voor inkopen, kosten en investeringen (vraag 5b).

Fouten herstellen

Heeft u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan moet zo snel mogelijk u uw aangifte aanpassen.

Bijzondere regelingen

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is afkomstig van:

  • Belastingdienst
  • Antwoord voor bedrijven

Hoe werkt informatie op maat?