Bronbelasting

Deze informatie is geplaatst door:

Ontvangt u rente, royalties of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. U kunt recht hebben op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting. Nederland moet dan een verdrag hebben met het land waaruit de inkomsten komen. Een verzoek om vrijstelling of teruggaaf kunt u indienen bij de Belastingdienst van het verdragsland.

Hebt u een woonplaatsverklaring nodig?

Het verdragsland kan u om een woonplaatsverklaring (certificate of residence) vragen. U vraagt de woonplaatsverklaring aan bij:

Belastingdienst Heerlen
Woonplaatsverklaringen
Postbus 2519
6401 DA Heerlen

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven