Van de overheid. Voor ondernemers.

Workshops over kennisbescherming

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u meer weten over het beschermen of het geheimhouden van uw product? Of wilt u weten hoe u met octrooi-informatie tijd en geld kunt besparen? Octrooicentrum Nederland geeft hierover verschillende kosteloze workshops.

Op diverse locaties in Nederland behandelen octrooiadviseurs de theorie met veel praktische voorbeelden en opdrachten. Deze kennis helpt u om tijd en geld te besparen bij uw innovatieproces. Ook kunt u deze kennis gebruiken om door een slimme bescherming meer geld te verdienen. We werken in groepen van maximaal 20 personen.

Hieronder staat het aanbod van de verschillende workshops. Het volgen van de basisworkshop geeft u voldoende kennis om deel te nemen aan de verdiepingsworkshops. Heeft u al ervaring met kennisbescherming? Per verdiepingsworkshop staat aangegeven welke kennis wij als bekend veronderstellen.

Basis:

De basis van Intellectueel EigendomAfkijken, beschermen, delen of geheim houden?

Verdieping:

Slim omgaan met kennis bij samenwerkingSamen innoveren goed regelen!

Intellectueel Eigendom strategie voor mkbWaarde creëren met technische innovaties

Zelf op zoek in octrooidatabankenRelevante octrooien zoeken en vinden

Naast deze workshops organiseren we ook andere openbaar toegankelijke activiteiten. In onze agenda staan de bijeenkomsten van Octrooicentrum Nederland. Daarnaast bieden wij ook andere diensten voor het mkb, de particulier en het onderwijs aan.

Meerwaarde van kennisbescherming voor ondernemend Nederland

Door een toegankelijk systeem van Intellectuele Eigendom (IE) versterkt het ministerie van Economische Zaken de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Met behulp van octrooien (ook wel patenten) en andere IE-rechten kunnen bedrijven en kennisinstellingen hun kennis beschermen en afspraken maken over de exploitatie en verdeling van opbrengsten. Ook kunt u tijd en geld besparen door het gebruik van informatie uit de verschillende IE-databanken. Door workshops te organiseren geeft Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ondernemers inzicht in de mogelijkheden van octrooien en andere IE-rechten.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42