Van de overheid. Voor ondernemers.

Workshop: De basis van Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afkijken, beschermen, delen of geheimhouden?

Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe techniek? Leer in één middag hoe u uw innovatieproces efficiënter en beter kan maken door het gebruik van Intellectueel Eigendom als bescherming, maar ook als informatiebron.

Tijdens deze workshop leert u, aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en opdrachten, in welke fasen van uw innovatieproces Intellectueel Eigendom als middel te gebruiken is. Door het gebruik van bijvoorbeeld gratis octrooi-informatie kunt u veel tijd en geld besparen bij uw productontwikkeling en krijgt u meer inzicht in de activiteiten van uw concurrenten. Daarnaast kunt u het ontwerp slim beschermen (met bijvoorbeeld merken-, model-, octrooi of bedrijfsgeheim) en op die wijze extra geld verdienen. Ook gaan we kort in op de samenwerking met andere partijen en het belang van een Intellectueel Eigendomstrategie.

Na het volgen van deze workshop heeft u voldoende kennis om de verdiepende workshops van Octrooicentrum Nederland te volgen.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden voor onze workshops. Zowel in onze agenda als in het aanmeldformulier vindt u de data waarop we deze workshop geven.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42