Van de overheid. Voor ondernemers.

Werken aan energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deelnemers aan de MJA3 en MEE hebben met de overheid afgesproken om energie te besparen. Bedrijven kunnen op verschillende manieren invulling geven aan deze afspraak: door de efficiëntie van eigen processen te vergroten of maatregelen te nemen die elders in de keten energie besparen. Binnen de MJA3 zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van duurzame energie.

Voor MJA3-deelnemers geldt een energiebesparingsverplichting van 2% per jaar. Omdat MEE-deelnemers al meedoen aan het Europese emissiehandelsysteem, geldt deze verplichting niet voor hen: zij hebben een inspanningsverplichting. Binnen de meerjarenafspraken worden verschillende manieren onderscheiden om bij te dragen aan de energie-efficiëntie: via eigen processen, via de keten en – binnen de MJA3 – via duurzame energie.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42