Van de overheid. Voor ondernemers.

Welke gegevens moet u in de jaarrekening opnemen?

De grootte van uw bedrijf is bepalend

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf. Ondernemingen zijn ingedeeld in 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

MicroKleinMiddelgrootGroot
Activatot €350.000€350.000 - 6 mln€6 - 20 mln> €20 mln
Netto-omzettot €700.000€700.000 - 12 mln€12 - 40 mln> €40 mln
Gemiddeld aantal werknemerstot 1010 - 5050 - 250> 250

De gegevens van de jaarrekening per bedrijfsklasse

In de onderstaande tabel vindt u per bedrijfsklasse de gegevens die u in uw jaarrekening moet opnemen. Vermeld ook altijd de datum waarop de jaarrekening is vastgesteld. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, meld dan dat het om een voorlopige jaarrekening gaat.

Soort gegevensGrootte rechtspersoon
MicroKleinMiddelgrootGroot
Beperkte balansJa
Verkorte balansJa
Enigszins vereenvoudigde balansJa
Uitgebreide balansJa
Vereenvoudigde winst- en verliesrekeningJa
Uitgebreide winst- en verliesrekeningJa
Beperkte toelichtingJa
Uitgebreide toelichtingJa Ja
BestuursverslagJa Ja
Overige gegevens
AccountantsverklaringJa Ja
Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming of verwerking verliesJa Ja
Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoonJa
Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijkeJa Ja
Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaarJa Ja
Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijnJa

Voor (advies over) het opstellen van een jaarrekening kunt u contact opnemen met een financieel specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585