Van de overheid. Voor ondernemers.

Welke gegevens moet u in de jaarrekening opnemen?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De grootte van uw bedrijf is bepalend

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf. Ondernemingen zijn ingedeeld in 4 bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

MicroKleinMiddelgrootGroot
Activa€350.000 - 6 mln€6 - 20 mln> €20 mln
Netto-omzet€700.000 - 12 mln€12 - 40 mln> €40 mln
Gemiddeld aantal werknemers10 - 5050 - 250>250

De gegevens van de jaarrekening per bedrijfsklasse

In de onderstaande tabel vindt u per bedrijfsklasse de gegevens die u in uw jaarrekening moet opnemen. Vermeld ook altijd de datum waarop de jaarrekening is vastgesteld. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, meld dan dat het om een voorlopige jaarrekening gaat.

Soort gegevensGrootte rechtspersoon
MicroKleinMiddelgrootGroot
Beperkte balansX
Verkorte balansX
Enigszins vereenvoudigde balansX
Uitgebreide balansX
Vereenvoudigde winst- en verliesrekeningX
Uitgebreide winst- en verliesrekeningX
Beperkte toelichtingX
Uitgebreide toelichtingXX
BestuursverslagXX
Overige gegevens
AccountantsverklaringXX
Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming of verwerking verliesXX
Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoonX
Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijkeXX
Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaarXX
Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijnX

Voor (advies over) het opstellen van een jaarrekening kunt u contact opnemen met een financieel specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel