Van de overheid. Voor ondernemers.

Wanneer vraagt u octrooi aan?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u uw product wilt beschermen tegen namaak, moet u het beschermen voordat u met het product de markt opgaat.

Stel, u heeft besloten uw vinding met een octrooi te beschermen, dan is het moment van aanvragen van het octrooi belangrijk. U kunt heel kort voor de marktintroductie het octrooi aanvragen. Maar daar zitten risico’s aan vast.

18 maanden

De eerste 18 maanden nadat u een octrooiaanvraag heeft ingediend, wordt het niet gepubliceerd. Anderen kunnen dus niet zien wat u heeft aangevraagd, óf u moet het zelf ergens openbaar maken. Na die 18 maanden komt uw octrooidocument in de octrooidatabanken, en kunnen anderen het inzien.

Het juiste moment voor octrooi

U bepaalt zelf op welk moment u octrooi aanvraagt voor uw idee. Het hangt af van uw inschatting van de risico's. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om zo laat mogelijk octrooi aan te vragen, dan weten uw concurrenten niet aan welk idee u hebt gewerkt. Maar... als u vermoedt dat een concurrent aan een soortgelijke ontwikkeling werkt, kunt u beter zo snel mogelijk octrooi aanvragen. Ook wanneer u met andere partijen gaat samenwerken, kan een snelle aanvraag gewenst zijn. Zij kunnen dan niet met uw vinding aan de haal gaan.

Wacht niet te lang

Als u druk bezig bent met de ontwikkeling van een prototype, maar u besluit nog te wachten met octrooi aanvragen, dan loopt u het risico dat u te laat bent. Misschien is een ander met een soortgelijk product bezig, of is uw product toch al bekend geraakt. Uw product voldoet dan niet meer aan de eis van nieuwheid.

Wachten voor het prioriteitsjaar

Natuurlijk kunt u bewust de keuze maken om zo lang mogelijk te wachten met octrooi aanvragen voor uw product. Als u een octrooi aanvraagt in Nederland, heeft u nog 1 jaar de tijd om dezelfde aanvraag in andere landen in te dienen. Deze periode van een jaar wordt het prioriteitsjaar genoemd. Voor de buitenlandse aanvraag geldt dan dezelfde indieningsdatum als van de oorspronkelijke Nederlandse aanvraag. Tijdens het prioriteitsjaar kunt u bijvoorbeeld onderzoeken welke landen commercieel interessant zijn voor uw uitvinding.

Checklist

Hebt u besloten een octrooi aan te vragen? Raadpleeg nog even onze checklist (bij Download).

Ondersteuning

Wilt u meer weten over octrooiering van uw product? Maak dan gebruik van het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42