Van de overheid. Voor ondernemers.

Wanneer en hoe wordt een lege rechtspersoon ontbonden?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Verplichte ontbinding bij voldoende redenen

De KvK is verplicht een rechtspersoon die in het Handelsregister is ingeschreven te ontbinden als er hiervoor minstens 2 van de volgende redenen zijn:

  • De rechtspersoon heeft de bijdrage aan de KvK niet betaald gedurende tenminste 1 jaar na de datum waarvoor dit bedrag voldaan moest zijn. Vanaf 1 januari 2014 is deze grond vervallen voor de rechtspersonen NV, BV, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Voor de vereniging en de stichting blijft deze grond van toepassing.
  • Er is minimaal 1 jaar geen bestuurder in het Handelsregister ingeschreven en geen opgave tot inschrijving gedaan óf de bestuurder is overleden of minstens 1 jaar niet bereikbaar geweest op het adres uit het Handelsregister of de bevolkingsadministratie.
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar niet voldaan aan de verplichting om de jaarstukken openbaar te maken (geldt niet voor verenigingen en stichtingen).
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar geen gehoor gegeven aan een aanmaning om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting (geldt niet voor verenigingen en stichtingen).

Procedure ontbinding

Als een lege rechtspersoon volgens de Kamer van Koophandel voor ontbinding in aanmerking komt, dan wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de rechtspersoon en de ingeschreven bestuurders. Hierbij wordt aangegeven welke ontbindingsgronden er zijn.

De rechtspersoon krijgt de mogelijkheid om de ontbindingsgronden binnen 8 weken ongedaan te maken. Als er na die periode nog steeds meer dan 1 ontbindingsomstandigheid is, dan moet de KvK de rechtspersoon ontbinden.

Ongedaan maken van de ontbindingsgronden

De lege rechtspersoon krijgt in de brief van de KvK de mogelijkheid om de ontbindingsgronden binnen 8 weken ongedaan te maken. Als er na 8 weken nog steeds meer dan één ontbindingsomstandigheid is, dan móet de KvK de rechtspersoon ontbinden.

Ontbindingsbeschikking en publicatie

Het ontbinden gaat via een 'ontbindingsbeschikking'. Die wordt bekendgemaakt aan de bestuurders en rechtspersoon. De ontbinding wordt ingeschreven in het Handelsregister en gepubliceerd in de Staatscourant.

Bezwaar maken tegen de ontbinding

Een (bestuurder van) een rechtspersoon kan een bezwaarschrift tegen de ontbindingsbeschikking indienen bij de KvK. Dit moet binnen 6 weken. De KvK bepaalt of dit bezwaar gegrond is en de ontbindingsbeschikking ongedaan gemaakt moet worden. Als de KvK besluit dat het bezwaar niet gegrond is, dan kan (de bestuurder van) de rechtspersoon tegen dit besluit in beroep gaan bij het 'College van Beroep voor het Bedrijfsleven' in Den Haag.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907