Van de overheid. Voor ondernemers.

Waar in de wereld liggen kansen voor Export? Vanuit Business gezien

Op deze pagina:

INLEIDING

In principe is de hele wereld een potentiële afzetmarkt. Om het behapbaar te houden stelt u voor uzelf criteria op waar mogelijke afzetgebieden aan moeten voldoen. Langs deze meetlat selecteert u een aantal landen die nader onderzocht kunnen worden. Interne analyse van uw onderneming is voor het bepalen van deze criteria ook van groot belang. Dit geeft inzicht in de kansen en de beperkingen waarmee u bij de landenselectie rekening moet houden, natuurlijk afhankelijk van uw product dat u gaat exporteren. Daarnaast spelen objectieve en subjectieve factoren een rol. U kijkt bijvoorbeeld niet alleen naar de economische situatie in een potentieel exportland, maar u zult ook al dan niet goede (vakantie) ervaringen met het land meenemen in uw overwegingen. Veel exporteurs gaan bij de selectie van exportmarkten ook uit van hun zakelijk instinct en gebruiken daarbij het bekende en niet onbelangrijke "Fingerspitzengefühl".

SELECTEREN

Hoe gaat het selecteren van landen in zijn werk? In feite is landenselectie een eliminatieproces. Kies allereerst meerdere landen/ gebieden die u wilt analyseren. U begint met een vergelijking op de voor u belangrijke macro-economische factoren. Kijk hierbij niet alleen naar de huidige situatie maar ook naar de verwachte ontwikkelingen. Onderzoek ook de concurrentie, afnemers en leveranciers, handelsbeperkingen, invoertarieven en dergelijke.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585