Van de overheid. Voor ondernemers.

Verpakkingsvoorschriften in Noorwegen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In Noorwegen spelen geografische factoren een belangrijke rol bij de keuzes die worden gemaakt voor verpakkingen.

Het land is groot en het vervoeren van de producten over lange afstanden legt een zware druk op verpakkingen. Hetzelfde probleem geldt voor ophaalsystemen. Het is praktisch onmogelijk om een landelijk ophaalsysteem in te voeren.

Verpakkingswet

De Noorse overheid stelt het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk voor verpakkingen die het produceert in overeenstemming met de Europese richtlijn 94/62/EG. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een brancheafspraak. Er geldt een belasting voor het verwerken van afval. Voor het storten en verbranden moet per ton een bepaald bedrag worden betaald, afhankelijk van het percentage energieterugwinning.

De Noorse overheid heeft het bedrijfsleven als verantwoordelijke partij aangewezen voor de uitvoering van de verpakkingswet. Dit houdt in dat de verplichtingen liggen bij de verpakkers/vullers, importeurs en producenten en importeurs van serviceverpakkingen.

Uitvoering

Het bedrijfsleven heeft een aantal materiaalvennootschappen opgericht om de inzameling en herwinning van verpakkingen te coördineren volgens de brancheafspraak. Plastretur AS voor kunststof, Norsk Returkartong AS voor drankkarton en papier en Norsk GlassGjenvinning AS voor glas. Er is een overkoepelende organisatie Grønt Punkt Norge AS, omdat het voor bedrijven problemen gaf aan verschillende vennootschappen betalingen te moeten doen. Deelname aan Grønt Punkt Norge is niet verplicht.

Drankverpakkingen

Er zijn verschillende erkende retoursystemen voor drankverpakkingen in Noorwegen. Er is een heffing op zowel eenmalige als navulbare drankverpakkingen. De heffing op de eenmalige heeft tot doel het gebruik van navulbare te stimuleren.

De heffing bestaat uit 2 delen: een basisheffing op alle drankverpakkingen (bij navulbare wordt deze heffing slechts eenmalig betaald) en een materiaalafhankelijke heffing op alle eenmalige drankverpakkingen. De materiaalspecifieke heffing kan worden verlaagd als een bepaald percentage hergebruik wordt bereikt.

Daarnaast is er een systeem met statiegeld voor navulbare drankverpakkingen tussen detailhandel en consument en tussen producent/importeur en detailhandel. Op verpakkingen met statiegeld moet de hoogte van het statiegeld zijn aangegeven.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42