Van de overheid. Voor ondernemers.

Uitvinding geheimhouden?

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet te achterhalen is hoe het werkt? Dan is geheimhouding mogelijk een goed alternatief voor een octrooi.

Stelt u zich de volgende vraag: Is mijn uitgevonden techniek makkelijk te reproduceren of juist heel moeilijk?

Niet geheim te houden!

Bij een makkelijk te reproduceren product, is door een ander duidelijk te achterhalen hoe de uitvinding werkt. Makkelijk na te bouwen uitvindingen kunt u niet geheim houden bij toepassing ervan. Een nieuw koffiezetapparaat of een nieuwe verbrandingsmotor is misschien eenvoudig uit elkaar te halen. In dit geval is geheimhouding onvoldoende en is een octrooi verstandig.

Wanneer werkt geheimhouding wél?

Is 'reverse engineering' niet mogelijk en kunt u uw uitvinding geheim houden? Dan is octrooibescherming in veel gevallen niet wenselijk. Door publicatie van de octrooiaanvraag kan iedereen uw uitvinding nalezen. Bovendien eindigt de octrooibescherming na 20 jaar. Als u de uitvinding geheim houdt, kan niemand erachter komen en is de beschermingsduur dus niet beperkt. Voor fabricagemethoden of recepten is geheimhouding vaak de manier van bescherming.

Bedrijfsgeheimen in de praktijk

Een bedrijfsgeheim is geheime informatie met handelswaarde. Deze informatie kan vaak een voorsprong op de concurrenten opleveren. Daarom houden bedrijven de informatie geheim. Geheim houden betekent dat de informatie niet in de openbaarheid mag komen. En dus ook niet makkelijk toegankelijk zijn voor derden.Het kan wel nodig zijn dat meer mensen van de informatie af moeten weten. Een werknemer bijvoorbeeld moet van de geheime informatie afweten voor een productieproces. Belangrijk is dan dat ook deze mensen het geheim bewaren en niet laten rondslingeren op kantoor.

Actief beschermen

De eigenaar van een bedrijfsgeheim moet zijn bedrijfsgeheimen actief beschermen. Hij moet zoveel mogelijk in overeenkomsten opnemen. Zo weet de ondertekenaar wat hij wel en niet mag met de verkregen informatie.

Hoe houdt u bedrijfsinformatie geheim?

Fysieke beveiliging

 • Bewaar bedrijfsgeheimen beveiligd in afgesloten archieven of kluizen.
 • Geef per persoon toegang tot alleen de informatie die voor diegene hoogst noodzakelijk is.
 • Markeer correspondentie als vertrouwelijk. Dit is niet voldoende voor bindende verplichtingen maar wel aan te raden voor uw bewijspositie. Dit geldt niet alleen voor externe correspondentie, maar ook voor interne.

ICT

 • Geef alleen gekwalificeerde medewerkers digitale toegang tot geheime informatie.
 • Beveilig het systeem met wachtwoorden die u regelmatig wijzigt.
 • Zorg ervoor dat u alle handelingen met bestanden automatisch bijhoudt. Elke handeling moet zijn te herleiden tot een individueel persoon.
 • Verstuur vertrouwelijke mail versleuteld en markeer deze als vertrouwelijk.

Medewerkers

 • Zorg ervoor dat medewerkers weten welke informatie geheim is.
 • Leid medewerkers op over de juiste omgang met bedrijfsgeheimen, de plichten die daarbij horen en de gevolgen van het schenden ervan.
 • Neem in arbeidscontracten concurrentiebedingen en geheimhoudingsclausules op. Dat kunnen afspraken zijn die ook geldig blijven na afloop van de dienstbetrekking. Noem daarbij de consequenties van contractbreuk.

Zakenpartners

 • Geef met een geheimhoudingsverklaring aan wie welke vertrouwelijke bedrijfsinformatie geheim moet houden. Geef ook aan wat er gebeurt als een partner de afspraken niet nakomt.
 • Omschrijf in de geheimhoudingsverklaring welke informatie wordt gedeeld, met wie en op welke manier.
 • Spreek bij een samenwerking af wat er gebeurt met bedrijfsgeheimen die de afzonderlijke partijen al vóór de samenwerking hebben. Spreek ook af wat er gebeurt met kennis die de partners tijdens de samenwerking ontwikkelen. Wie wordt de eigenaar van het nieuwe intellectuele eigendom? Hoe is de bescherming geregeld tijdens de samenwerking en na afloop?

Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft eind 2013 nieuwe regels voorgesteld voor de bescherming van geheime knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen). De nieuwe regels zijn voor het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen tegen te gaan.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907