Van de overheid. Voor ondernemers.

Uitschrijven onderneming of rechtspersoon

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Hoe schrijf ik mijn bedrijf uit?

Als u uw bedrijf of rechtspersoon beëindigt, moet u deze uitschrijven. Daarvoor gebruikt u een formulier. Ook een functionaris (zoals een bestuurder, vennoot, commissaris of gevolmachtigde) of een vestiging kunt u via een formulier uitschrijven.

Uitschrijven

Rechtspersonen eerst ontbinden

Rechtspersonen moeten eerst ontbonden worden voordat u deze kunt uitschrijven. Rechtspersonen zijn: besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen.

Lees meer over het ontbinden van een rechtspersoon in de factsheet ontbinding rechtspersonen.

Ontbinden rechtspersoon

Stappenplan bedrijf stoppen

Wat komt er nog meer kijken bij het stoppen van een bedrijf?

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel