Van de overheid. Voor ondernemers.

TFC Overzicht financieringsconstructies

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit overzicht laat snel alle constructies zien die beschikbaar zijn in de Toolbox. Het overzicht is opgedeeld in de vijf categorieën.

Fondsen label
 • BIZ Fonds
 • Collectief Particulier Opdrachtgeversfonds-Plankostenfonds
 • Duurzaamheidslening
 • Energiebespaarfonds
 • EFRO
 • EU Investeringsfonds (EFSI)
 • Gemeenschapsfonds
 • Herstructureringsfonds
 • Interreg
 • Ketenregeling
 • Koopgarant
 • Maatwerklening
 • Stimuleringsregeling
 • Woningfonds niet verkochte woningen
 • Wooninvesteringsfonds (WIF)
Garanties label
 • Afnamegarantie
 • Duurzaam renoveren
 • Overbruggingsgarantie
 • Verkoopgarantie
Subsidies label
 • ELENA
 • JESSICA
 • Koopprijskorting
 • Koopsubsidie
 • Maatschappelijk gebonden eigendom
 • Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting
 • Verlagen bouwleges
 • Verschuiven betalingsmoment grond
Leningen label
 • DBFMO
 • Erfpacht
 • Gemeentelijke leenfaciliteit groot onderhoud
 • Gemixte investering - zonne-energie voor sociale woningbouw
 • Innovatiekrediet
 • Kredietunie
 • Obligaties aan particulieren
 • Starterslening
 • Starterslening lbb
Organiseren label
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Crowdbuilding
 • Crowdfunding
 • Crowdsourcing
 • Energy Service Company (ESCO)
 • Gebiedsconcessie
 • Grondexploitatiescan
 • Kantorenloods
 • Kluswoningen
 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
 • Organische ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling
 • PPS op basis van gelijkwaardigheid
 • Regionaal ontwikkelingsbedrijf
 • Ruilverkaveling
 • Social Impact Bonds (SIB)
 • Tijdelijke verhuur
 • Value capturing
 • Vervallen antispeculatiebeding
 • Wijkontwikkelingsmaatschappij
 • Wonen boven winkels
 • Wooncoöperaties

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42