Van de overheid. Voor ondernemers.

TFC-constructie: Erfpacht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Doordat de consument de grond niet hoeft te kopen ligt de aankoopprijs van een woning (in veel gevallen de v.o.n.-prijs) aanzienlijk lager dan de gangbare prijs. De grond blijft vaak in eigendom van de gemeente. Hier staat een erfpachtcanon tegenover. Financiering (hypotheek) is dan eenvoudiger te regelen.

Werking

Omdat de gebruiker alleen de woning koopt en niet de grond, kan hij een hypotheek nemen op een lagere aanschafwaarde. Bovendien zijn de maandlasten lager bij erfpacht dan bij eigen grond (na hypotheekrente-aftrek). Dit effect is versterkt sinds de 100% annuïteitenhypotheek verplicht is.

Varianten

Er zijn diverse vormen van erfpacht. Als particuliere erfpacht van toepassing is, dan zal in de regel de eigenaar een prive persoon zijn. Als met spreekt van gemeentelijke erfpacht dan zal de eigenaar niet een prive persoon zijn, maar dan zal de gemeente de grond bezitten in de erfpacht constructie. Een de laatste vorm van erfpacht, waar een bedrijf de eigenaar van de grond is, spreekt men van zakelijk of institutioneel erfpacht (voorbeelden hiervan zijn de pensioenfondsen, die erfpacht als een welkome toevoeging zien voor hun order portefeuille).

Sterktes en zwaktes

Sterk

  • Het kopen van een woning wordt toegankelijk voor een grotere groep en met een lager inkomensniveau (starters). Doorstroming van huurwoningen naar koopwoningen wordt gestimuleerd. Het genereert inkomsten op erfpacht voor de gemeente. Steeds meer gemeenten zijn in 2013 overgegaan tot het (her)introduceren van erfpacht (zoals Hendrik-Ido-Ambacht, Westland en Almere). Daardoor wordt de bekendheid bij het publiek en de maatschappelijke acceptatie vergroot.
  • Het kan voorkomen dat bij de aankoop de woning inclusief erfpacht binnen de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt. In dat geval kunt u ook gebruik maken van de rentekorting van NHG. Deze rentekorting geldt echter alleen over de hypotheek die u afsluit over de aankoop van uw woning en niet over de erfpachtcanon! De erfpachtovereenkomst maakt namelijk geen onderdeel uit van uw hypotheek.

Zwak

  • Bij het indexeren van de canon kunnen de maandelijkse lasten voor de erfpachter hoog oplopen. Het in eigendom hebben van gronden geeft de gebruiker zekerheid. Een erfpachter profiteert niet van de waardestijging van de gronden, waardoor zijn kapitaal minder snel zal stijgen. Voor de erfpachter stagneert daardoor de doorstroming naar een andere woning.

Belemmering

  • Banken stonden enkele jaren geleden nog erg kritisch ten opzichte van deze regeling, door eigendomscheiding van grond en opstal. Inmiddels zijn heldere criteria opgesteld waaraan een erfpachtregeling moet voldoen om zonder bezwaren te worden gefinancierd.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Entrada, Hilversumvoorbeeld 2: Nieuwbouw Leek

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42