Van de overheid. Voor ondernemers.

Soorten beurzen en tentoonstellingen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Er zijn verschillende soorten beurzen:

  • Algemene publiekstentoonstellingen: veelsoortig publiek, breed productassortiment
  • Gerichte publieksbeurzen: één productsoort staat centraal
  • Horizontale vakbeurzen: één techniek of productsoort staat centraal, de bezoekers komen uit dezelfde branche
  • Verticale beurzen: de afnemersgroep staat centraal, de beurs is gericht op verschillende doelgroepen uit dezelfde branche
  • Internationale tentoonstellingen: gehouden in verband met een bepaald internationaal evenement

Deelnemen aan een beurs

U heeft 3 mogelijkheden om aan een beurs deel te nemen:

1. Directe deelname

Een bedrijf of organisatie kan zich zelfstandig inschrijven voor een beurs. Vaak wordt een deel van de organisatie aan anderen overgedragen, bijvoorbeeld de standbouw. Dit is een vrij dure oplossing. Laat altijd iemand uit het bedrijf de eindcontrole houden.

2. Collectieve Nederlandse inzending

Dit is een collectieve stand in het buitenland, verzorgd door bijvoorbeeld de branchevereniging, een ministerie of het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). Ook de promotie is vaak collectief.

3. Collectieve Nederlandse stand

De collectieve Nederlandse stand wordt meestal ingericht door een bepaalde instantie, bijvoorbeeld Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De stand blijft vaak beperkt tot het tentoonstellen van enkele producten of foto's. Soms zijn deze stands ook onbemand, waardoor het resultaat een stuk minder is.

Overzicht van beurzen

Via AUMA en Expo Database krijgt u een overzicht van beurzen in het buitenland.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222