Van de overheid. Voor ondernemers.

Schapen en geiten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De diergezondheidsheffing geldt voor u als u in het afgelopen kalenderjaar gemiddeld 26 of meer schapen of geiten houdt. Alle dieren op uw bedrijfslocatie (UBN) tellen mee, dus zowel lammeren als volwassen dieren. Ook de dieren waarvan u niet de eigenaar bent tellen mee.

Schaart u dieren van iemand anders in, dan tellen deze bij u mee. Schaart u dieren uit, dan tellen deze uitgeschaarde dieren niet bij u mee.

Voorlopige aanslag heffing

Als u gemiddeld 26 of meer schapen of geiten houdt, ontvangt u jaarlijks een brief met een uitnodiging om de gegevens voor de voorlopige aanslag heffing diergezondheidsfonds te controleren. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit het I&R systeem, over het voorgaande kalenderjaar. De voorlopige diergezondheidsheffing wordt berekend door het gemiddeld aantal dieren te vermenigvuldigen met het tarief per dier. Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffing van alle UBN’s bij elkaar op.Deze voorlopige heffing hoeft u nu nog niet te betalen, u ontvangt later de voorlopige aanslag diergezondheidsfonds. U kunt uw gegevens tijdens de openstelling van de voorlopige heffing bekijken en wijzigen op mijn.rvo.nl.

Hoe wordt de voorlopige aanslag berekend?

Het gemiddeld aantal dieren bepalen we op basis van het aantal dieren op 4 momenten per jaar:

  • 1 februari
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 1 november

Deze aantallen tellen we bij elkaar op, delen dit door vier en vermenigvuldigen dit met het vastgestelde tarief. Het tarief is opgebouwd uit bestrijdingskosten en preventiekosten.

Definitieve aanslag heffing

Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u van ons een brief met de definitieve heffing Diergezondheidsfonds. Hiervoor gebruiken we de werkelijke aantallen over het kalenderjaar die bij ons bekend zijn.

Bedrijf beëindigd en dan?

Als een bedrijf is opgevolgd in dat jaar, dan ontvangt de laatste houder op het bedrijf de aanslag over geheel dat jaar. Ook als de bedrijfsopvolging na afloop van het kalenderjaar heeft plaatsgevonden, wordt de heffing opgelegd bij de laatste houder. Partijen zijn zelf verantwoordelijk om eventueel onderling verrekenen.

Verrekening heffing voorlopig en definitief

Het verschil tussen de voorlopige aanslag, die u heeft betaald en de definitieve heffing wordt door ons verrekend. Op de factuur van de definitieve heffing wordt rekening gehouden met de voorlopige heffing. Heeft u de voorlopige heffing al helemaal of gedeeltelijk betaald? Dan hebben wij dit bedrag verrekend op de factuur. Heeft u teveel betaald? Dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42