Van de overheid. Voor ondernemers.

Samenwerking bij Intellectueel Eigendom voorbereiden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Samenwerking is geen doel op zich; het ondersteunt de individuele bedrijfsstrategieën van de samenwerkingspartners.

Samenwerking heeft alleen kans van slagen als:

  • er een gezamenlijk doel (samenwerkingsintentie) is
  • de juiste strategische partners bij elkaar zitten
  • er een kansrijk businessmodel is waar alle deelnemers baat bij hebben.

Succesvol samenwerkenBesluit u samenwerking te zoeken? Het is dan belangrijk goed te omschrijven aan welke verwachtingen een samenwerkingspartij moet voldoen: het doel van de samenwerking. Spreken over dat doel heeft als risico dat het idee openbaar wordt. Het is dan niet meer te beschermen met een octrooi. Ook kunnen andere partijen het idee overnemen en het zelf gaan ontwikkelen. Samenwerken vereist daarom een goede voorbereiding. De voorbereiding bestaat uit 7 stappen:

  • stel vast wat u wilt bereiken
  • inventariseer uw kennis en IE
  • zoek oplossingen in de octrooidatabanken
  • herdefinieer uw doelstelling
  • bepaal wat u wilt delen
  • bescherm uw kennis of houd het geheim
  • bepaal wie u zoekt.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42