Van de overheid. Voor ondernemers.

Samenwerken en Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Samenwerken biedt veel voordelen. U deelt ontwikkelkosten en vermindert ondernemersrisico's. Het biedt u ook toegang tot nieuwe kennis of markten.

Het is wel belangrijk om van tevoren goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de verdeling van opbrengsten en verliezen. Zo voorkomt u misverstanden tijdens de samenwerking. Octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom vormen een belangrijk deel van die afspraken.Een kort animatiefilmpje laat u zien waaraan u moet denken als u gaat samenwerken.

Voorkom misverstanden

Door goede afspraken te maken, voorkomt u dat:

 • niet de uitvinder, maar een ander profiteert van de uitvinding
 • een nieuw innovatief idee niet meer te beschermen is door een octrooi
 • kennis uitlekt naar de concurrent
 • het succes van een uitvinding onnodig afhankelijk wordt van andere partijen
 • een ingebracht idee niet op waarde wordt geschat
 • bij een conflict tussen bedrijven van verschillende omvang, het grote bedrijf wint
 • de ontwikkeling remt en de vrijheid van partijen onnodig inperkt.

Kenmerken van samenwerking

Bij elke vorm van samenwerking is meer dan 1 partij betrokken en spelen de volgende factoren een rol:

 • het gaat om een specifiek project, begrensd in tijd, activiteit, product en/of grondgebied
 • buiten de reikwijdte van de samenwerking heeft elke partij volledige vrijheid en wordt geen kennis gedeeld
 • binnen de reikwijdte van de samenwerking delen partijen inkomsten en/of risico
 • partijen hebben allemaal inbreng (in welke vorm dan ook) in samenwerking.

Er bestaan geen standaardinstructies over de omgang met intellectueel eigendom (IE) bij samenwerking. Ieder samenwerking is anders. De samenwerking tussen kleine en grote bedrijven kent een heel andere dynamiek dan die tussen kleine bedrijven en kennisinstellingen. Zaken als kennisverschillen, cultuurverschillen en machtsverschillen spelen ook een rol.Neem voor meer informatie over samenwerking contact met ons op: bel Bel 088 042 42 42 (kies 5 en dan 3).

Praktijkverhalen

Laat u inspireren door onze selectie van praktijkverhalen over 'Samenwerken'.

Meer informatie over

Lees meer over Samenwerken en Intellectueel Eigendom

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42