Van de overheid. Voor ondernemers.

Resource efficiency Chemie

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Resource efficiency betekent het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen door middel van bijvoorbeeld kringloopsluiting, efficiencyverbetering in de keten, of gebruik maken van restmaterialen als grondstof.

Deze efficiencyverbeteringen leveren vaak kostenbesparingen op. Daarnaast leiden ze vaak direct of indirect tot energiebesparing en/of CO2-reductie.

Sluiten materiaalketens

Bij materiaalbesparing in de keten komt niet alleen het bedrijf zelf in beeld, maar ook leveranciers, afnemers en gebruikers. Materiaalketens zijn bijvoorbeeld te sluiten door hergebruik of recycling van producten, onderdelen, materialen en mineralen. Doel is de keten zo volledig mogelijk te sluiten zodat grondstoffen telkens opnieuw in te zetten zijn. Door de samenstelling van een product te wijzigen, verbetert u vaak de energie-efficiency. Dit kunt u doen door minder materiaal te gebruiken (dematerialisatie) of door een ander materiaal te gebruiken (materiaalsubstitutie).

  • Bij dematerialisatie leidt vermindering van grondstof per eenheid product tot energiewinst. Een voorbeeld hierbij is het gebruik maken van dunnere wikkelfolie voor pallets. Minder folieverbruik betekent ook een lagere folieproductie, met indirecte energiebesparing tot gevolg.
  • Bij materiaalsubstitutie is door te kiezen voor een energiezuinige grondstof vaak minder materiaal nodig. Grondstofvervanging is mogelijk door toepassing van gerecyclede materialen, zoals bijvoorbeeld kunststofrecyclaat in de rubber- en kunststofindustrie.

In de routekaart Chemie worden bij het onderwerp 'Sluiten van de materiaalketen' de kansen voor de chemie voor dit onderwerp besproken.Enkele voorbeelden van efficiencyverbeteringen in de keten vindt u in onderstaande download.

Resource efficiency en Biobased Economy

Resource efficiency heeft ook een link met Biobased Economy. Het gebruik van biobased materialen in plaats van niet-biobased materialen kan immers als een vorm van materiaalsubstitutie worden beschouwd. Biobased Economy vervult een belangrijke rol bij in de duurzame ontwikkeling in Nederland en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42