Van de overheid. Voor ondernemers.

Regels en aandachtspunten Covergisting

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Digestaat met ten minste 50% dierlijke uitwerpselen aangevuld met een of meer van de producten van bijlage Aa, onderdeel IV valt onder de definitie van dierlijke mest.

Dat betekent dat u volgens de Meststoffenwet:

 • over voldoende mestopslagcapaciteit op uw bedrijf moet beschikken
 • het digestaat bij afvoer moet bemonsteren en wegen (dit geldt bijvoorbeeld niet bij boer-boer transport: dan mag u werken met forfaitaire gehaltes)
 • moet voldoen aan de regels voor het uitrijden van dierlijke meststoffen
 • voor elk transport een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) opstelt

Vervoersbewijs dierlijke meststoffen

Maak bij elk transport van digestaat een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) op. Vul bij onderdeel 1 de verschillende mestcodes en het percentage in. Voor het comateriaal is de mestcode 116. Het percentage schat u naar rato van het aandeel gewicht. Vul bij onderdeel 4 'Opmerkingen' opmerkingscode 93 (afvoer uit covergistingsinstallatie) in. Lees de volledige tekst van de Meststoffenwet op Overheid.nl.

Heeft u een covergistingsinstallatie of wilt u starten met covergisting? Naast de Meststoffenwet krijgt u dan mogelijk ook te maken met de volgende wetten en regels:

 • Informeer bij uw gemeente of de vergistingsinstallatie in het bestemmingsplan past of kijk hiervoor op de website Ruimtelijke plannen.
 • U heeft een Omgevingsvergunning milieu en bouw nodig. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.
 • U heeft een erkenning vanuit de Verordening Dierlijke Bijproducten nodig. Deze vraagt u aan bij de NVWA. Hier leest u ook meer over de Verordening Dierlijke Bijproducten. Op de website van de NVWA staan ook veelgestelde vragen.
 • Als u afvalstoffen vervoert, inzamelt, verhandelt of erin bemiddelt, moet uw bedrijf op de VIHB-lijst staan. Neem hiervoor contact op met de NIWO.
 • Voor het vervoer van comaterialen naar de covergister geldt de afvalstoffenregelgeving. Hierover vindt u meer op de website van het Kenniscentrum InfoMil.
 • Voor het vervoer van comaterialen met dierlijke bijproducten geldt ook de Verordening Dierlijke Bijproducten. De regels en benodigde documenten vindt u in de 'flyer over covergisting binnenland' en de 'flyer over covergisting buitenland', onder aan deze pagina.
 • Informatie over het melden van afvalstoffen vindt u op de site van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Daarnaast kunt u ook nog met regels te maken krijgen op het gebied van arbo, veiligheid en de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie

Gemeenten, provincies en milieudiensten die ondersteuning wensen bij de behandeling van vergunningsaanvragen voor bio-energie-installaties, kunnen terecht bij het Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie. Het steunpunt is bereikbaar op telefoonnummer (088) 42 42 42. U krijgt dan een keuzemenu, kies voor Duurzaam of innovatief ondernemen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42