Van de overheid. Voor ondernemers.

Producteisen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De belangrijkste eisen op een rij

Sommige producten mag u niet zomaar importeren op de Nederlandse markt. Deze moeten voldoen aan bepaalde eisen. Importeert u speelgoed, dan is CE-markering verplicht. Een schuurmachine moet onder andere aan de Machinerichtlijn voldoen en voor chemische stoffen geldt de REACH-wetgeving. De KvK heeft de belangrijkste producteisen voor u op een rij gezet.

Warenwet

In Nederland zijn de regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen vastgelegd in de Warenwet. Zoals voor speelgoed, elektronische producten en eetwaren. Voorbeelden van deze regels zijn de etikettering van levensmiddelen, de samenstelling van cosmetica en het gekoeld bewaren van melk. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert of u de regels van de Warenwet naleeft. Meer over de Warenwet (Rijksoverheid)

CE-markering

CE-markering is een merkteken waarmee aangegeven wordt of producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Het maakt niet uit of een product binnen of buiten de EU is geproduceerd. Met het teken geeft de fabrikant of u (als u iets importeert van buiten de EU) aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Het CE-teken is alleen voor industriële producten die vallen onder een CE-markeringsrichtlijn, zoals liften, speelgoed en medische hulpmiddelen. Lees meer over CE-markering bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of bekijk de Engelstalige informatie van de Europese Commissie.

Productaansprakelijkheid

Bent u importeur van goederen die van buiten de EU komen? Dan bent u aansprakelijk voor de geleden schade die door het product is ontstaan. Dit heet productaansprakelijkheid. Als u tassen importeert, hoeft u zich niet snel te verzekeren. Maar stel, u importeert boekenplanken uit China met korte schroefjes. Als de boekenplanken door de te korte schroefjes van de muur komen, dan is er duidelijk sprake van een gebrek. Bespreek met uw verzekeraar hoe u uw risico binnen aanvaardbare grenzen kunt houden. Meer over productaansprakelijkheid

Chemische stoffen

Als u (preparaten van) chemische stoffen importeert of produceert, moet u rekening houden met de REACH-wetgeving. Bijvoorbeeld als u inktcartridges voor printers importeert. Als importeur moet u vanwege de REACH-wet gegevens aanleveren over de eigenschappen van en de risico’s bij blootstelling aan een stof. Meer over REACH-wetgeving

Tip: bescherm uw merk

U kunt ervoor kiezen de geïmporteerde producten onder uw eigen merknaam op de markt te brengen. Uw product is zo aan het merk te herkennen: het onderscheidt zich met het merk. Om het merk veilig te stellen en te voorkomen dat het door anderen misbruikt, moet u dit registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hier kunt u tevens informeren of de merknaam nog 'vrij' is of dat het betreffende merk in de Benelux al geclaimd is. Wilt u producten van een gedeponeerd merk importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan kan dat alleen als u de officiële toestemming hebt van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan 'parallelimport' en dat is niet toegestaan. Meer informatie over het merkenrecht

Productveiligheid bij import uit Azië

Overweegt u non-food consumentenproducten te importeren uit Azië? Dan is TradeRoute Asia een hulpmiddel met aandachtspunten om veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken. TradeRoute Asia is een initiatief van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is dat er uitsluitend veilige producten op de markt worden gebracht en verhandeld.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222