Van de overheid. Voor ondernemers.

Producteisen Rwanda

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rwanda hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen.

In Rwanda is het Office Rwandais de Normalisation (ORN) de instantie die certificaten afgeeft met betrekking tot product- en kwaliteitseisen. Ook in Nederland zijn er instanties die certificaten bij export afgeven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste organisaties.

Nederlandse instantiesIn Nederland geeft een aantal organisaties certificaten bij export af. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geeft informatie over exportprocedures bij levensmiddelen, non-foodproducten, dieren, dierlijke producten en planten. U kunt hier ook terecht voor exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (‘free-sale’ certificaten).Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) verstrekt exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten.Bij Farmatec kunt u een exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoervergunning opiaten aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42