Van de overheid. Voor ondernemers.

Producteisen Hongkong

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Hongkong hanteert bepaalde producteisen. Ook in Nederland zijn er instanties die certificaten bij export afgeven.

Consumentengoederen en speelgoed

Volgens de Consumer Goods Safety Regulation (voor consumentengoederen) en de Toys and Children's Products Safety Regulation (voor speelgoed) moeten alle labels met instructies over het gebruik, de consumptie, het bewaren of het wegwerpen van de goederen in het Chinees en het Engels leesbaar en duidelijk op de goederen of de verpakking vermeld staan.

Farmaceutische producten

Farmaceutische producten moeten eerst zijn geregistreerd en een vergunning hebben, voordat deze met de vereiste etiketteringvoorschriften op de markt mogen worden gebracht.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke goederen, zoals vlambare, brandbare bijtmiddelen en giftige stoffen, explosieven en persgas, moeten zijn voorzien van zowel Chinees- als Engelstalige etiketten.

Huishoudelijke apparatuur

Sinds 1 mei 1998 geldt de Electrical Products (Safety) Regulation (EPSR). Deze regeling gaat over de veiligheidscontrole van alle geïmporteerde en lokaal geproduceerde huishoudelijke elektrische apparatuur. Voor de meeste apparatuur is alleen een 'certificate of safety compliance' vereist, afgegeven door de fabrikant. Voor enkele producten, zoals stekkers, elektrische bedrading, adapters, fittingen, telefooncentrales en heetwaterapparatuur, is een verklaring van een erkende fabrikant of een certificaat/testrapport van een erkende certificeringinstantie vereist.

Verpakking en etikettering

Hongkong heeft geen bijzondere verpakkingsvoorschriften. Hooi of stro als verpakkingsmateriaal is toegestaan, mits het geen infectiekiemen bevat. Door de lange zeereis moeten de goederen van een zeewaardige en tropische verpakking zijn voorzien.

Productveiligheid en aansprakelijkheid

De Sale of Goods Ordinance beschermt de consument tegen ondeugdelijke producten. Deze wet bepaalt dat goederen veilig en vrij van gebreken moeten zijn. Ook staan hierin voorschriften voor het aanbrengen van een waarschuwing in relatie tot de veiligheid, het gebruik, de consumptie of de houdbaarheid van het product. De consument kan eventueel geleden schade door ondeugdelijke producten verhalen op de producent.

Consumentenbescherming wordt aanvullend geregeld door:

Normen

Hongkong past de internationale normen toe. Meer informatie is te vinden bij www.standard.gov.hk.

Nederlandse instantiesIn Nederland geeft een aantal organisaties certificaten bij export af. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geeft informatie over exportprocedures bij levensmiddelen, non-foodproducten, dieren, dierlijke producten en planten. U kunt hier ook terecht voor exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (‘free-sale’ certificaten).Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) verstrekt exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten.Bij Farmatec kunt u een exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoervergunning opiaten aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42