Van de overheid. Voor ondernemers.

Ontwerpfase

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ontwerpfase

De ontwerpfase van een gebouw is hét moment om voor duurzame oplossingen te kiezen.

De keuze voor energiebesparende maatregelen heeft gevolgen voor het ontwerp. En omgekeerd heeft het ontwerp van een gebouw invloed op de mogelijkheden voor energiebesparing. Een integrale benadering is daarom wenselijk - een goede afstemming tussen architect, installatieadviseur en andere experts.

Comfort en energiebesparing

Door zo vroeg mogelijk in het proces een bouwfysicus in te schakelen, kunnen comfortproblemen voor gebouwgebruikers worden voorkomen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de koudestraling en de kouval bij ramen. Meer informatie over de relatie tussen bouwfysische aspecten en de installatie zijn te vinden in de ISSO-publicatie '800 Sturingsinstrument voor binnenklimaat (GTO) en energieprestatie (EPC) in kantoorgebouwen'. Deze is te bestellen op de website van ISSO, Kennisinstituut voor de installatiesector.

Prestatiegericht werken voorwaarde voor integraal ontwerpen

Integraal ontwerpen biedt een organisatorisch kader voor het ontwerpproces; prestatiegerichtheid is hierbij een randvoorwaarde. Geschikte contractvormen, waarin een prestatiegerichte afspraak een optimale kans krijgt, zijn de innovatieve aanbestedingsvormen zoals design & build (DB) tot en met design, build, finance, maintain and operate (DBFMO). Deze contractvormen geven antwoord op de traditionele manier van aanbesteden. Hierbij wordt niet aanbesteed op basis van laagste prijs, maar op economisch meest voordelige aanbieding voor de totale levensduurkosten waarin kwaliteit een van de criteria kan zijn die weegt bij de gunning. Randvoorwaardelijk bij deze manier van aanbesteden én bij integraal ontwerpen is een functioneel PVE waarin functionaliteits- en prestatie-eisen staan geformuleerd.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42