Van de overheid. Voor ondernemers.

Onderzoek naar de stand van de techniek bij een Europese octrooiaanvraag

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De stand van de techniek is alles wat vóór de indiening van de octrooiaanvraag schriftelijk of mondeling openbaar toegankelijk is gemaakt. Het doel van het onderzoek naar de stand van de techniek is de stand ervan te achterhalen.

Bij een Europese octrooiaanvraag moet u een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek laten uitvoeren. U moet direct bij indiening van uw aanvraag een onderzoek naar de stand van de techniek aanvragen. Doet u dit niet, dan krijgt u van het Europees Octrooibureau (EOB) bericht binnen welke termijn u dit alsnog kunt doen. Bij het niet aanvragen binnen deze gestelde termijn, vervalt uw octrooiaanvraag.

De onderzoeksresultaten ontvangt u na ongeveer 9 maanden. Vervolgens mag u op basis van de gevonden (wellicht bezwarende) literatuur uw octrooiaanvraag herschrijven.

Nationaal of internationaal onderzoek

U kunt kiezen tussen een nationaal en internationaal onderzoek naar de stand van de techniek. Tussen de 2 typen bestaat geen kwalitatief verschil. Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voert het nationale onderzoek uit; het EOB het internationale onderzoek. Een internationaal onderzoek (€ 794) is duurder dan een nationaal onderzoek (€ 100). Echter, het internationale onderzoek kunt u opnieuw gebruiken bij het aanvragen van een Europees octrooi, of bij het volgen van de PCT-route.

Wie voert het onderzoek naar de stand van de techniek uit?

Onze organisatie mag geen internationaal onderzoek naar de stand van de techniek uitvoeren. Daarom zal een specialist van het EOB (of één van de International Search Authorities) dit doen. Hij doorzoekt daarbij octrooiliteratuur en andere literatuur, zoals tijdschriften. Hij zoekt ook in octrooidatabanken.

Onderzoeksresultaten

Het resultaat van het onderzoek staat in een onderzoeksrapport. Meestal bevat dit rapport enkele octrooipublicaties en tijdschriftartikelen. Het onderzoeksrapport wordt voorzien van de zogenaamde written opinion of schriftelijke opinie.

Vervolgens mag u op basis van de gevonden (wellicht bezwarende) literatuur uw octrooiaanvraag herschrijven, bijvoorbeeld als de vinding minder nieuw is dan u dacht. Zo ontstaat een octrooirecht dat grotere kans heeft stand te houden tijdens een gerechtelijke procedure.

Informatie

Meer weten? Bel 088 042 42 42 (kies 2 en daarna 5).

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42