Van de overheid. Voor ondernemers.

Onderzoek 10 jaar MKB Innovatie Top 100

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Innoveren = drive & focus

In deze publicatie zijn de belangrijkste tips van deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100. Focus houden, samenwerken en grip houden op je organisatie: daar gaat het om volgens deze innovatieve bedrijven. Naast tips en itaten blikken drie deelnemerse terug op hun specifieke innovatie. Met 10 jaar MKB Innovatie Top 100 laat de Kamer van Koophandel zien waar het MKB toe in staat is. Ondernemers uit het MKB hebben lef, doorzettingsvermogen en een neus voor vernieuwing. En met die vernieuwingen maken zij elk jaar weer het verschil.

Download hier het rapport 10 jaar MKB Innovatie Top 100

"Innoveren zit in de genen"

Het onderzoek spitst zich toe op vier fases in het innovatieproces: ideeën genereren, ideeën concretiseren, vermarkten en exploiteren. De verhalen van ondernemers leren echter dat innovatie als een proces wordt ervaren dat maar moeilijk in fases te vatten is. “Het is haast niet in stappen op te delen, innovatie is een continu proces”. In de verhalen zijn de verschillende fases wel te herkennen. We zien vooral dat ondernemers succesvol innoveren door hun enorme drive. Niet onlogisch, want zonder deze drive hadden veel ondernemers de handdoek allang in de ring gegooid. Innoveren zit bij hen ‘in de genen’: de positieve energie die nieuwe projecten bij ondernemers en hun organisatie losmaakt, is sterker dan energie die het tegelijkertijd ook kost. Doorzetten en positief omgaan met tegenslagen is dan ook het veelgehoorde devies.

Innoveren = samenwerken

De kunst zit vooral in het vinden van focus (intern en extern) in een zeer dynamische wereld. Veel ondernemers vertellen dat ze bewust samenwerking opzoeken. Succesvol innoveren gaat volgens hen over kennis delen met de buitenwereld en het aangaan van allianties met de juiste partners. Bedrijven zien samenwerken als een belangrijke succesfactor. En ondertussen draait tijdens alle innovatietrajecten de eigen business gewoon door. Grip houden op innovatieprocessen, de financiering op orde hebben, medewerkers die als een enthousiast team samenwerken: het zijn essentiële randvoorwaarden die bijdragen aan het succes. Als het doel eenmaal is bereikt, dan geeft dat de ondernemers enorme voldoening. Maar lang stilstaan doet men niet. Er borrelen immers meteen al weer nieuwe ideeën op die vragen om aandacht! In opdracht van de KvK ging onderzoeksbureau IPSOS de afgelopen maanden dieper met ondernemers in gesprek om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van innoverende ondernemers. Wat drijft hen? Hoe verklaren ze zelf hun succes? Wat is hun eigen rol en hoe gaan ze om met tegenslagen? Doel van dit onderzoek was vooral om de ‘geleerde lessen’ van de betreffende MKB ondernemers te delen. Hun lessen en aanbevelingen zijn immers een prachtige inspiratiebron voor andere MKB ondernemers.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel