Van de overheid. Voor ondernemers.

Ondernemingsplan: Financiën

Uw financiële plan

Een bedrijf starten kost geld. In het financiële deel van uw ondernemingsplan berekent u hoeveel geld u nodig heeft en waar u dat vandaan haalt. Ook begroot u hoeveel winst uw bedrijf gaat maken. Een compleet financieel plan bestaat uit de volgende begrotingen:

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting zet u op een rij welke investeringen nodig zijn om te starten en welke kunnen wachten. Zo ziet u hoeveel geld u minimaal nodig heeft om uw bedrijf te kunnen beginnen.

Financieringsbegroting

In uw financieringsbegroting werkt u uit hoe u de investeringen uit uw investeringsbegroting gaat bekostigen. Dit kan met eigen geld (eigen vermogen) of geld van financiers, zoals een bank (vreemd vermogen) of een combinatie van die twee.

Exploitatiebegroting

Met een exploitatiebegroting berekent u of uw bedrijf rendabel is. U maakt een inschatting van de omzet. Daarna bekijkt u wat de kosten zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Daarmee kunt u berekenen of uw bedrijf winst of verlies gaat maken.

Liquiditeitsbegroting

In een jaar wisselen inkomsten en uitgaven vaak sterk. In uw liquiditeitsbegroting staan ontvangsten en uitgaven in een periode, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Zo ziet u op welke momenten u geld overhoudt of extra geld nodig heeft.

Persoonlijke begroting

U kunt ook eerst kijken hoeveel geld u privé nodig heeft en daar uw financieel plan op baseren. U berekent wat u minimaal nodig heeft en telt daar belastingen, inkoopkosten en bedrijfskosten bij op. Zo weet u wat u minimaal moet omzetten om privé rond te kunnen komen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585