Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooiwijzer Samenwerking bij IE

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u plannen voor samenwerking in technische innovatieprojecten? De 'Octrooiwijzer Samenwerking' helpt u op weg.

De informatie uit deze wijzer vindt u op de volgende pagina’s. Hij biedt samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen een eerste houvast bij het maken van afspraken.Het gaat dan om afspraken over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom.

Er zijn 4 fasen in ieder samenwerkingstraject:

  1. Samenwerking voorbereiden
  2. Partners vinden
  3. Afspraken maken
  4. Samenwerking uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42