Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooirecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina:

Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode.

Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren.

Zelfs wanneer die ander de uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan. Het octrooi geldt steeds voor één of meer landen en voor maximaal 20 jaar. Na afloop van de octrooiduur is de techniek vrij te gebruiken door iedereen.

Eisen

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet u een technische uitvinding hebben gedaan. Onder technische uitvinding wordt verstaan een product of werkwijze op alle gebieden van de techniek. De uitvinding moet voldoen aan drie materiële voorwaarden:

  • NieuwheidHet product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn. Ook niet door toedoen van de uitvinder zelf (bijvoorbeeld door een bedrijfsbrochure of door een presentatie op een beurs).
  • InventiviteitDe uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.
  • Industriële toepasbaarheidDe uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Andere rechten

Een octrooi beschermt geen diensten, natuurwetenschappelijke theorieën, rekenmethoden, ideeën zonder duidelijk uitwerking en esthetische vormgevingen. Daarop kunnen wel andere beschermingsvormen bruikbaar zijn, zoals het auteursrecht, het tekeningen- of modellenrecht of het merkenrecht.

Lees meer over Octrooirecht

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42