Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooirecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Een technisch product of productieproces kunt u beschermen met een octrooi.

Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode.

Octrooieren is publiceren

Een octrooi geeft u het alleenrecht over uw uitvinding. Als 'tegenprestatie' wordt een octrooiaanvraag altijd gepubliceerd. Dat geeft anderen de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe kennis voor verdere ontwikkeling. De gedachte hierachter is dat dit de innovatie bevordert. Anderen mogen uw octrooirecht niet schenden; de publicatie verandert dat niet.

Voorwaarden

Om een octrooi te krijgen, moet de uitvinding voldoen aan 3 zogenaamde materiële voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Nieuwheid

Uw uitvinding mag nog niet bekend zijn, in praktijk of theorie. Zoek daarom vooraf ook in de bestaande octrooien of er niet al een octrooi is. Op de pagina Zoeken in octrooien leest u hoe u dat doet.

Om te kunnen bewijzen dat u echt de eerste bent, moet u uw uitvinding geheim houden tot de datum waarop de octrooiaanvraag ingediend is. Ook al bent u zelf de uitvinder . U mag de uitvinding niet openbaar maken door bijvoorbeeld een bedrijfsbrochure, een presentatie op een beurs of een artikel in een krant of tijdschrift.

Inventiviteit

De uitvinding moet een ongebruikelijk, origineel idee zijn dat niet door alle vakmensen/ deskundigen op uw gebied makkelijk te bedenken is. Het mag niet voor de hand liggen.

Industriële toepasbaarheid

De uitvinding moet technisch zijn en u moet kunnen bewijzen dat uw uitvinding ook echt werkt.

Door deze 3 eisen kunt u dus géén octrooi krijgen op bijvoorbeeld een dienst, natuurwetenschappelijke theorie, rekenmethode, idee zonder duidelijk uitwerking of alleen een mooie vormgeving.

Per land

Een octrooi geldt voor 1 land. Alleen het unitair octrooi gaat gelden voor een aantal Europese landen tegelijk. U moet per land bedenken of het de moeite waard is (of kan worden: denk vooruit!) om octrooi aan te vragen: zie landenkeuze.

Aanvraagduur en geldigheidsduur

Het duurt in Nederland in de regel 18 maanden voor u een octrooi heeft. Een octrooi begint altijd op het moment van uw (eerste) aanvraag en geldt voor elk land maximaal 20 jaar. U kunt er ook voor kiezen om uw octrooi eerder te stoppen. Daarna is uw uitvinding vrij te gebruiken door iedereen.

Heeft u een uitvinding die snel verouderd is? Dan kan de aanvraagprocedure voor een octrooi te lang duren. Misschien is een andere manier om uw intellectueel eigendom te beschermen beter geschikt. Of u blijft uw concurrenten zo ver voor, dat bescherming niet nodig is.

Is uw product duur om te ontwikkelen of op de markt te brengen dan verdient u uw geld misschien niet in 20 jaar terug. U kunt dan misschien beter kiezen voor bijvoorbeeld geheimhouding.

Heeft u een octrooi van een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel? Dan kunt u een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen. Daarmee is uw uitvinding maximaal 5 jaar langer beschermd. Voor geneesmiddelen die getest zijn op het gebruik door kinderen komt hier nog een half jaar bij.

Kosten

Kunt u de kosten betalen die komen kijken bij het handhaven van uw octrooi? Is de markt groot genoeg? Hoeveel verdient u op uw product? Lees meer over kosten.

Veelgestelde vragen

We hebben een aantal veelgestelde vragen over auteursrecht, octrooien en bedrijfsgeheim bij elkaar gezet.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42