Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooigemachtigde - Nederland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het beschermen van uw uitvinding met een octrooi is soms niet gemakkelijk. De uitvinding moet namelijk zeer nauwkeurig worden omschreven in de octrooiaanvraag. Bij ingewikkelde uitvindingen is dit een lastige opgave. Octrooigemachtigden kunnen u helpen bij het aanvragen van een octrooi.

Octrooigemachtigden zijn technici die zijn opgeleid en getraind in het zo gunstig mogelijk verwoorden van uw uitvinding. Zij begeleiden meestal ook de verleningsprocedure. Ook nemen zij u de correspondentie met onze organisatie of het Europees Octrooibureau uit handen.

Ingeschreven

De octrooigemachtigde moet staan ingeschreven in het officiële register van octrooigemachtigden dat onze organisatie bijhoudt. Het register vindt u in de bijlage. Adressen van octrooigemachtigden kunt u via de Orde van octrooigemachtigden verkrijgen.

Octrooi-expert is geen octrooigemachtigde

Op de markt zijn allerlei partijen actief die zich met octrooien bezighouden. Zij geven zich bijvoorbeeld uit als octrooiadviseur of octrooi-expert. De kwaliteit van hun werkzaamheden is onzeker. Alleen aan octrooigemachtigden worden wettelijke eisen gesteld.

Octrooiadviseur of -expert?

Het is belangrijk dat u zich goed informeert over een octrooiaanvraag. Maar het is ongewis of een octrooiadviseur of octrooiexpert inderdaad deskundig is of niet. Zij zijn niet door de overheid gecertificeerd. Ook hebben zij geen examens behaald, waaruit blijkt dat zij voldoende kennis van het octrooirecht bezitten. Kennis die nodig is om u goed te kunnen adviseren. Helaas komt het voor dat niet-gecertificeerde adviseurs of experts octrooi aanvragen. Octrooiaanvragen waarin bijvoorbeeld de beschrijving van de uitvinding niet klopt. De belangen van de uitvinder zijn dan ernstig in het geding. De uitvinder krijgt onder de Nederlandse wetgeving wel een octrooirecht. Maar dit heeft dan weinig of geen waarde bij de rechter.

Octrooigemachtigden

Daarentegen worden aan octrooigemachtigden wel kwaliteitseisen gesteld door de wetgever. Octrooigemachtigden zijn technici die een juridische vervolgopleiding hebben genoten. Naast het opdoen van praktijkervaring onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde, dienen octrooigemachtigden staatsexamens te hebben behaald. Of iemand octrooigemachtigde is, kunt u zelf nagaan via het Octrooigemachtigdenregister.

Octrooiaanvraag indienen

In artikel 23b van de Rijksoctrooiwet 1995 staat wanneer wij een octrooiaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit kan alleen als een octrooigemachtigde of advocaat de aanvraag indient. Octrooiaanvragen toegestuurd door anderen (zoals een octrooi-expert) sturen wij terug. Natuurlijk staat het de aanvrager ook geheel vrij om zelf zijn octrooiaanvraag bij ons in te dienen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907