Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooiaanvraag indienen in Nederland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De octrooiprocedure start bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met het invullen van het aanvraagformulier. Naast dit formulier hebben wij ook een octrooidocument nodig waarin u uw uitvinding beschrijft. Dit document moet voldoen aan allerlei eisen.

Er zijn 2 soorten eisen waaraan uw octrooiaanvraag moet voldoen:

A. eisen waaraan moet zijn voldaan voor het verkrijgen van een aanvraagnummer en een indieningsdatumB. eisen waaraan moet zijn voldaan voordat uw octrooiaanvraag verder door ons in behandeling kan worden genomen. Dit zijn de zogenaamde vormvereisten.

A. Eisen voor aanvraagnummer en indieningsdatum

  • expliciete of impliciete aanduiding dat u bedoelt een octrooiaanvraag in te dienen;
  • naam en adresgegevens van de aanvrager;
  • tekst die lijkt op een beschrijving. Deze tekst mag in elke taal opgesteld zijn (een Spaanse beschrijving voldoet aan deze eis). Er kleeft dan nog wel een vormgebrek aan de aanvraag (zie onder b). Deze vereisten vindt u terug in artikel 29 van de Rijksoctrooiwet 1995.

B. Vormvereisten

Als niet aan alle vormvereisten is voldaan, dan ontvangt u van ons een vormgebrekenbrief. Hierin staan de gebreken die u nog in orde moet maken en de termijn waarbinnen de vormgebreken opgeheven moeten worden. Reageert u niet, of te laat op deze vormgebrekenbrief, dan vervalt uw aanvraag. De vormvereisten zijn weer in 2 soorten verder te verdelen.1. Gegevens, betaling en documentenHier gaat het om zaken als de adresgegevens van de uitvinder en de taal waarin de stukken moeten zijn opgesteld.Deze vereisten vindt u terug in artikel 24 van de Rijksoctrooiwet 1995 en in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.Let op: Wij accepteren geen contante betalingen. U kunt gebruik maken van een pinautomaat. Ook kunt u het geld overmaken naar onze bankrekening.2. Overige voorschriftenHier gaat het om zaken als regelafstand en marges. Deze vereisten vindt u terug in de Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995.

Bekijk het vormgebrekenoverzicht voor een Nederlandse octrooiaanvraag.

Opstellen van een octrooiaanvraag

Hier vindt u een voorbeeld van een octrooidocumenten de bijbehorende toelichting. U kunt de aanvraag zelf opstellen, maar het kan verstandig zijn om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. Het uiteindelijke document heeft een juridische status en de kwaliteit van de aanvraag is dan ook van groot belang voor het recht dat u uiteindelijk verwerft.

Engelstalig indienen

U kunt uw octrooiaanvraag ook in het Engels indienen. De conclusies van de octrooiaanvraag moeten wel in het Nederlands worden opgesteld. Als u binnen een jaar uw octrooiaanvraag voortzet in een internationale, Engelstalige octrooiprocedure, bespaart u vertaalkosten.

Online filing

Octrooiaanvragen kunt u ook online indienen. Met het Epoline-systeem van het Europees Octrooibureau (EOB) kunt u de volgende stukken bij ons indienen:

  • Nationale aanvragen en de daarop betrekking hebbende vervolgpost
  • Vertalingen van Europese octrooien en de daarop betrekking hebbende vervolgpost
  • Internationale (PCT) aanvragen.

Internationale (PCT) aanvragen kunt u ook via het PCT SAFE-systeem van de World Intellectual Property Organization (WIPO) indienen. Een octrooiaanvraag per post en fax indienen blijft mogelijk. Lees meer.Let op: indienen per e-mail valt niet onder online filing.

Onderhoud

Onze elektronische systemen zijn onderhevig aan onderhoudswerk. Preventief onderhoud geeft de best mogelijke garantie op continue beschikbaarheid van systemen. Geplande onderbrekingen voor onderhoud melden wij op de homepage van de website, uiterlijk 24 uur voordat de werkzaamheden starten.Storingen binnenshuis of buitenshuis zijn echter niet uit te sluiten. Bij het optreden van technische storingen doen wij er alles aan deze met de grootst mogelijke spoed op te heffen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907