Van de overheid. Voor ondernemers.

Nieuw aardgas

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuw aardgas is zowel lokaal groen gas als geïmporteerd H-gas dat regelmatig van samenstelling verandert. Het geïmporteerde H-gas komt via pijpleidingen uit Noorwegen en Rusland ons land binnen. En via de Rotterdamse haven uit landen als Qatar en Algerije, in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG).

Momenteel gebruikt Nederland vooral laagcalorisch gas (G-gas) met een Wobbe-index van 43.46 – 44.41 MJ/m3(n) en hoogcalorisch gas (H-gas) met een Wobbe-index van 48 - 54 MJ/m3(n). Met de Wobbe-index zijn de verbrandingseigenschappen van gas vastgelegd.

Wat is er anders aan nieuw aardgas?

Nieuw aardgas is hoogcalorisch en heeft vaak een hogere Wobbe-index dan het huidige H-gas in Nederland. Daarom wordt de maximale Wobbe-index van H-gas per 1 oktober 2014 aangepast naar 55,7 MJ/ m3(n). Ook het gehalte aan hogere koolwaterstoffen kan toenemen. En de samenstelling van het gas kan vaker en mogelijk snel veranderen. Dit komt onder andere door het bij- of afschakelen van gasinvoeding op het gasnet. Dankzij diverse correcties blijven de verbrandingseigenschappen binnen de afgesproken grenzen.

Wat zijn de gevolgen van nieuw aardgas?

Bijna alle gasapparatuur in Nederland is ingesteld op het huidige H- of G- gas. Daarom moeten ongeveer tachtig industriële grootverbruikers van H-gas hun gasapparatuur voor 1 oktober 2014 aanpassen. Gebruikers van G-gas hoeven voorlopig niets te doen. Momenteel ontwikkelen fabrikanten gastoestellen die straks geschikt zijn voor nieuw gas.

Wat is het Nederlandse beleid?

Nieuw aardgas mag geen extra risico’s opleveren voor de veiligheid van burgers en werknemers. Ook moet de leverings- en energievoorzieningszekerheid in Nederland voldoende geborgd zijn. En er moeten toekomstbestendige oplossingen met zo laag mogelijke kosten gerealiseerd worden.

Verder heeft de overheid de ambitie om met de ‘gasrotonde’ in Noord-West Europa de huidige sterke positie binnen het Europese gassysteem te behouden. In Nederland ligt namelijk een uitgebreide gasinfrastructuur voor de import en export van gas. Doel is onder andere dat er in de toekomst voldoende aardgas beschikbaar is voor de Nederlandse markt.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42