Van de overheid. Voor ondernemers.

MVO: Verslaglegging en transparantie

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De overheid stimuleert dat bedrijven transparant zijn over hun bedrijfsvoering en de gevolgen daarvan voor hun omgeving.

Gebrek aan transparantie

Veel Nederlandse bedrijven maken niet inzichtelijk wat hun inspanningen zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook laten ze in hun jaarverslag niet zien wat de impact is van hun bedrijfsvoering op hun omgeving (milieu, arbeidsomstandigheden enzovoort).

Transparantiebenchmark

De overheid vindt het juist belangrijk dat bedrijven verantwoording afleggen over hun MVO-activiteiten in binnenland en buitenland. En waar nodig de dialoog aangaan met partijen met wie zij samenwerken. Zo laat het ministerie van Economische Zaken elk jaar 500 MVO-verslagen onderzoeken in een transparantiebenchmark.

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen

Een belangrijke internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaglegging is het Global Reporting Initiative (GRI). Dit is een onafhankelijk instituut dat algemene richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging heeft ontwikkeld. Bedrijven kunnen deze richtlijnen gebruiken om verslag doen over de economische, sociale en milieuaspecten van hun activiteiten, producten en diensten.

Speciale richtlijnen voor mkb

Het Global Reporting Initiative is vooral geschikt voor multinationals. Daarom is speciaal voor het mkb onder de naam High Five een vereenvoudigde versie van de richtlijnen opgesteld. MVO Nederland heeft deze in het Nederlands vertaald.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42