Van de overheid. Voor ondernemers.

MVO: Mensenrechten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Diverse instanties en instrumenten helpen u nagaan in hoeverre uw bedrijf mensenrechten (in de keten) respecteert.

Gedragscode voor mensenrechten

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om bij hun bedrijfsactiviteiten de mensenrechten na te leven. Zowel voor de eigen medewerkers als voor externe relaties. De universele mensenrechten zijn vastgelegd door de VN in de Universal Declaration of Human Rights. Steeds meer bedrijven nemen dit onderwerp op in een gedragscode. Daarnaast bieden ook de normen van de International Labour Organization (ILO) richtlijnen over de rechten van medewerkers.

Strategie voor mensenrechten

In Nederland houden Amnesty International en Humanrights@work zich bezig met mensenrechten in bedrijven. Humanrights at work helpt bedrijven bij het ontwikkelen van een strategie op het gebied van mensenrechten. Ook geven ze advies over sociaal inkopen en het toepassen van de VN-regels over mensenrechten.

Analyse-instrument

Een bruikbaar instrument om na te gaan in hoeverre uw organisatie mensenrechten respecteert is het Human Rights Compliance Assessment (HRCA). Het HRCA is ontwikkeld door het Deense Instituut voor de Mensenrechten (DIHR), in samenwerking met mensenrechtenorganisaties en bedrijven in Europa.Het instrument bestaat uit 3 stappen:

  • Landenrisicoanalyse (Country Risk Assessment - CRA): doel is om per land de risicoterreinen te identificeren, zowel op het gebied van wetgeving als de uitvoering ervan.
  • Bedrijfsanalyse (Human Rights Compliance Assessment - HRCA): het bedrijf toetst het eigen beleid, de procedures en praktijk aan een groot aantal vragen en indicatoren. Bij de volledige versie gaat het om meer dan 350 vragen en 1.000 indicatoren. De 'Quick Check' bevat ongeveer 10% van alle vragen en is gratis.
  • SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths): de SWOT-analyse maakt kansen en risico's inzichtelijk. Uit deze analyse volgt een actieplan dat bedrijven met hun stakeholders kunnen bespreken.

Mensenrechtenportaal

Het Deense Instituut voor de Mensenrechten is bezig met het opzetten van een Human Rights and Business Country Portal. Dit portaal moet de mensenrechtensituatie in de wet en in de praktijk in meer dan 100 landen weergeven.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42