Van de overheid. Voor ondernemers.

MVO Indonesië: tips en links

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op deze pagina:

Handige tips en links voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Indonesië.

CSR Asia

De non-profitorganisatie CSR-Asia geeft informatie aan bedrijven over de laatste MVO-ontwikkelingen in Azië. Zij wil maatschappelijk verantwoord ondernemen in Azië stimuleren. CSR Asia verzorgt MVO-bedrijfstrainingen en verstrekt ook informatie over MVO-voorbeelden bij andere bedrijven.De website van CSR Indonesia verstrekt alleen informatie in het Bahasa Indonesia.

PSI

Het door NL EVD Internationaal uitgevoerde Private Sector Investeringsprogramma (PSI) geeft financiële ondersteuning aan innovatieve investeringsprojecten in Indonesië. Het gaat om investeringen van Nederlandse en Indonesische ondernemingen. Expliciete aandacht voor MVO in het projectplan vergroot de kans dat de NL EVD Internationaal het project zal honoreren.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42