Van de overheid. Voor ondernemers.

MVO: Arbeidsomstandigheden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Internationale normen en standaarden moeten zorgen voor betere arbeidsomstandigheden in opkomende markten.

International Labour Organization

De International Labour Organization (ILO) heeft een aantal basisnormen (conventies) op het gebied van arbeidsomstandigheden ontwikkeld. Deze worden gebruikt om het gedrag van ondernemingen aan te toetsen. Het gaat om het recht op organisatie en collectieve onderhandeling en het recht op bescherming tegen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie. Aangevuld met enkele normen voor werktijden, beloning en het arbeidscontract.De belangrijkste ILO-normen en aanbevelingen zijn opgenomen in de Tripartite Declaration of Principles van de ILO.

Goede arbeidsomstandigheden

Bij goede arbeidsomstandigheden horen:

  • een acceptabel salarisniveau;
  • scholing van werknemers;
  • medische voorzieningen;
  • vrijheid van vakvereniging;
  • samenwerking met werknemersorganisaties;
  • respect voor godsdienst en cultuur van werknemers;
  • bijdragen aan of aanbieden van voedsel en huisvesting;
  • verzorgen van onderwijs voor de kinderen van werknemers.

In opkomende markten wordt de nationale wetgeving vaak niet of slecht nageleefd. Het kan ook voorkomen dat de lokale wetgeving minder ver gaat dan de ILO-normen. Toch is het internationale draagvlak van de normen groot, omdat ze zijn opgesteld door werkgevers, werknemers en overheden gezamenlijk.

Standaard SA 8000

SA 8000 is een veelgebruikte standaard op het gebied van arbeidsomstandigheden. De standaard moet zorgen voor een wereldwijde verbetering van arbeidsrechten. Hij is gebaseerd op internationale normen zoals die van de ILO. SA 8000 bevat standaarden die gaan over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

Meer informatie:

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42