Van de overheid. Voor ondernemers.

MKB-financiering: behoefteonderzoek en analyse

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel en de Hogeschool Utrecht hebben samen onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid met financieringsvormen onder zzp’ers en mkb’ers (2-49 wp). Welke financieringsvormen kennen de ondernemers en hebben zij er ook ervaring mee? Benutten ze al hun mogelijkheden? Laten ondernemers zich door deskundigen adviseren of doen ze het vooral zelf? Hebben ondernemers die vaker financiering aanvragen meer succes dan onervaren ondernemers? Download het volledige rapport MKB-financiering: behoefteonderzoek en analyse.

Onbekendheid met financieringsvormen

De belangrijkste uitkomst is dat ondernemers weinig bekend zijn en weinig ervaring hebben met nieuwe financieringsvormen en bestaande overheidsregelingen voor versterking van hun financiële positie. De KvK gaat meer doen om ondernemers te helpen met hun financieringsbehoefte. Daarvoor is al informatie beschikbaar op www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl

Hogeschool Utrecht

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht.

Nationale Financieringswijzer

De KvK is partner in de Nationale Financieringswijzer, de centrale plek waar ondernemers op weg geholpen worden bij de voorbereiding op financiering en het bepalen van de meest passende publieke en/of private financieringsvormen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel