Van de overheid. Voor ondernemers.

Minimale mestopslagcapaciteit berekenen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U moet voldoende opslagcapaciteit hebben voor de mestproductie van uw dieren in de periode van 1 augustus tot 1 februari. Deze minimale opslagcapaciteit berekent u vooraf.

Veehouders moeten voldoende opslagcapaciteit hebben voor de productie van mest op het bedrijf. Het gaat dan vooral om de periode augustus tot en met februari. Veehouders berekenen de opslagcapaciteit van tevoren zodat ze voorbereid zijn. Is er niet voldoende opslagcapaciteit, dan voert een veehouder de mest af. De mest wordt dan ergens anders verwerkt of opgeslagen.

Berekenen minimale opslagcapaciteit

U berekent de minimaal benodigde opslagcapaciteit op de volgende manier: vermenigvuldig het aantal dieren (per soort en categorie) dat u kunt houden met de mestproductie van deze dieren.

Aantal dieren

Het aantal dieren dat u kunt houden, staat in uw omgevingsvergunning. Heeft u geen omgevingsvergunning? Dan gaat u uit van het aantal dieren dat u maximaal in uw stallen houdt. U maakt daarbij onderscheid naar diersoort en diercategorie.

Mestproductie

De mestproductie (in kubieke meters) voor 7 maanden berekent u met tabel 4 Diergebonden normen en tabel 6 Stikstof- en fosfaatproductie per melkkoe. U mag uitgaan van een lagere mestproductie als door bijzondere omstandigheden de hoeveelheid dierlijke meststoffen per dier lager is dan de normen in de tabellen. Deze bijzondere omstandigheden kunnen te maken hebben met de diersoort of -categorie, het huisvesting- of drinkwatersysteem, de samenstelling van het voer of andere onderdelen van uw bedrijfssysteem. U moet dit wel aantonen.

Situaties minder opslagcapaciteit

U mag over minder opslagcapaciteit beschikken als:

  • u van 1 augustus tot 1 februari minder dieren in uw stallen kunt houden dan volgens uw omgevingsvergunning is toegestaan;
  • u van 1 augustus tot 1 februari voortdurend minder dieren in uw stallen houdt (bijvoorbeeld omdat u een deel van de dieren ieder jaar in deze periode weidt);
  • u de overtollige mest aanbrengt op uw bouwland of grasland waarvoor geen uitrijdverbod geldt (deze uitzondering geldt niet voor de mest die u in februari produceert);
  • u de overtollige mest afvoert van uw bedrijf, op een manier waarmee u geen schade aanbrengt aan het milieu.

Onvoldoende opslagcapaciteit

Als u onvoldoende opslagcapaciteit heeft, moet u de mest zo afvoeren dat er geen schade ontstaat aan het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door mestafzetovereenkomsten met een afnameplicht af te sluiten voor de mest die u te veel produceert in de periode van 1 augustus tot 1 februari. Bewaar deze overeenkomsten in uw administratie. Regel dit vóór 1 augustus, voor de hele periode van 1 augustus tot 1 februari.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907