Van de overheid. Voor ondernemers.

Mest vervoeren en opslaan

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest wegen en bemonsteren. Dat geldt voor agrarische bedrijven en mestintermediairs.

De overheid wil het vervoer en opslag van mest in beeld hebben. Daarom moet u bijvoorbeeld bij elk mesttransport een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) invullen. De gegevens worden geregistreerd om zo te controleren waar de mest vandaan komt en naartoe gaat.

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42