Van de overheid. Voor ondernemers.

Markt- en prijsbeleid

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het markt- en prijsbeleid is door de Europese Unie (EU) ingevoerd om de markt en prijzen stabiel te houden. Het gaat om steunmaatregelen om de markt te reguleren.

U kunt hierbij denken aan interventie bij lage prijzen, door bijvoorbeeld:
  • Bepaalde agrarische producten op te kopen.
  • Opslagsteun (particuliere opslag) te geven.
  • Restituties aan de export als ondersteuning te geven.

In Nederland is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Marktregulering

Bovenstaande vormen van marktondersteuning zijn afgelopen jaren afgebouwd. De interventie- en opslagmaatregelen zijn alleen bedoeld als een vangnet bij een crisis.

Andere manieren om de markt te reguleren zijn quoteringsregelingen voor zuivel en suiker. Ook deze regelingen worden (suiker in 2017) of zijn (zuivel in 2015) stopgezet. Regelingen die nog wel van kracht zijn, zijn bijvoorbeeld de schoolfruit- en schoolmelkregelingen en -promotie. Daarnaast zijn er binnen het markt- en prijsbeleid in veel sectoren regels over handelsnormen en etikettering.

Om te bepalen wanneer steunmaatregelen nodig zijn, moet de EU zicht hebben op ontwikkelingen in de markt. Daarom moeten alle lidstaten wekelijks doorgeven hoe de marktsituatie (prijswaarneming) is.

Handelsvergunning

De regels voor het handelsverkeer met landen buiten de EU hangen nauw samen met het markt- en prijsbeleid. Voor veel landbouwproducten gelden bijvoorbeeld douanetarieven (invoerrechten). Daarnaast bestaan er afspraken voor invoer tegen verlaagde (of geen) invoerrechten. In veel gevallen moeten importeurs hiervoor een vergunning (invoercertificaat) aanvragen. Een ander onderdeel van dit markt- en prijsbeleid is dat ook bij uitvoer van bepaalde landbouwproducten een vergunning (uitvoercertificaat) moet worden overgelegd.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42