Van de overheid. Voor ondernemers.

Leveranciersverklaringen voor goederen van niet preferentiële oorsprong

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Bewijsstuk voor aanvragen Certificaat van Oorsprong

Een leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong kunt u als bewijsstuk gebruiken om bij de KvK een certificaat van oorsprong te krijgen. Op een LvO geeft de leverancier van een product aan in welk land het betreffende product gemaakt is.

LvO voor handelaar of expediteur

Bent u zelf niet de producent van de goederen, maar verhandelt u deze slechts, of treedt u op als expediteur? Dan kan een leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong dienen als bewijsmateriaal voor de KvK om u een CvO te geven. De leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong vraagt u op bij de leverancier van uw goederen. Uw leverancier moet wel gevestigd zijn in de EU.

Voorbeeld

Stel: u koopt bij een Spaanse producent rugtassen in, die u vervolgens naar een Arabisch land exporteert. Dat Arabische land vraagt om een certificaat van oorsprong, omdat het land niet teveel Spaanse handwerkproducten wil importeren om de eigen markt te beschermen. U heeft eerst een bewijsstuk van de oorsprong nodig voordat de KvK een CvO afgeeft. De Spaanse leverancier geeft dan op een LvO aan waar de producten gemaakt zijn. Dat is uw bewijs.

Gebruik leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong (LvO)

Uw leverancier stelt de LvO op. Hij drukt de LvO af op zijn briefpapier en laat het formulier ondertekenen door een bevoegd persoon binnen zijn bedrijf. Daarna krijgt u de LvO en kunt het formulier aan de KvK tonen en zo een CvO krijgen.

Download een leveranciersverklaring van oorsprong

Er zijn 2 soorten LvO's, allebei opgesteld in 4 talen.

Leveranciersverklaring (voor eenmalig gebruik) voor goederen van niet-preferentiële oorsprong

Voor producten die u eenmalig bij uw leverancier inkoopt. Op deze LvO geeft uw leverancier aan dat de producten in die zending van een bepaalde oorsprong zijn. Voor de omschrijving van de goederen verwijst uw leverancier naar een factuur of paklijst.

Leveranciersverklaring (voor herhaald gebruik) voor goederen van niet-preferentiële oorsprong

Als u regelmatig bij uw leverancier producten inkoopt, kies dan voor een leveranciersverklaring voor herhaald gebruik. Uw leverancier verklaart in deze LvO bijvoorbeeld dat alle boormachines die hij regelmatig aan u levert, van Duitse oorsprong zijn.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel