Van de overheid. Voor ondernemers.

Landbouwbedrijven

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Via steekproeven en gerichte controles controleren we landbouwbedrijven op de administratie en op het naleven van de gebruiksnormen, verantwoordingsplicht en de mestverwerkingsplicht. Dit doen we zowel administratief als door een bedrijfsbezoek.

Controle op uw administratie

Bij administratieve controles baseren we ons op de door u ingevulde formulieren en op gegevens van andere instanties. Soms vragen we extra informatie bij u op. Blijkt dat u de normen overschrijdt, dan laten we dit per brief weten. Hierop kunt u eerst nog uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat doet.

Controle op gebruiksnormen en verantwoordingsplicht

Bedrijven met landbouwgrond moeten voldoen aan de gebruiksnormen. Hebt u weinig of geen landbouwgrond, dan geldt voor u de verantwoordingsplicht. Bent u actief in meerdere bedrijfstakken, bijvoorbeeld melkvee en varkens? Dan moet u soms voldoen aan zowel de gebruiksnormen als de verantwoordingsplicht.In 2016 controleren we op de naleving van de gebruiksnormen en verantwoordingsplicht van 2015. We richten ons vooral op bedrijven die gelegen zijn op de zandgronden in het zuidoosten van Nederland.

Controle op de mestverwerkingsplicht

Sinds 1 januari 2014 moeten bedrijven die dierlijke mest produceren voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Afhankelijk van de regio waarin u bedrijf ligt, moet u een bepaald percentage van de geproduceerde mest laten verwerken. In 2016 controleren wij of u aan de mestverwerkingsplicht 2015 heeft voldaan. Heeft u een melkveefosfaatoverschot, dan controleren wij ook of u voldoet aan de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde groei melkveehouderij.

Controle door bedrijfsbezoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert door uw bedrijf te bezoeken. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA hierbij ook nagaan of uw administratie klopt. Constateren zij een afwijking, dan maakt de NVWA hiervan een rapport op en stuurt dat naar ons. Wij beoordelen dit en laten u per brief weten wat het resultaat is.Mogelijk volgt daarop een waarschuwing of een boete. Bij zwaardere overtredingen sturen we u eerst een brief. Hierop kunt u uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat doet.

Controle op derogatie

Jaarlijks controleert de NVWA 7% van de bedrijven die derogatie aanvragen. Constateert de NVWA een overtreding, dan ontvangen wij hiervan een rapport. Het gevolg kan zijn dat derogatie voor uw bedrijf komt te vervallen. U ontvangt hiervan bericht van ons.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907