Van de overheid. Voor ondernemers.

Kwekersrecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de plantenveredeling is Nederland één van de belangrijkste landen ter wereld. In ons land houden ongeveer 100 bedrijven zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Ter bescherming van hun innovatieve arbeid vragen zij jaarlijks ongeveer 750 nationale en 1.200 communautaire kwekersrechten aan.

De wet die het kwekersrecht beschrijft is de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Wat is kwekersrecht?

Een kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar van een nieuw plantenras kan worden toegekend. Dat plantenras mag dan niet zonder toestemming van de rechthebbende door anderen worden 'nagemaakt'.Kwekersrecht wordt toegekend aan degene die dat ras door eigen kweekarbeid heeft gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld.

Aanvragen

U kunt kwekersrecht aanvragen voor Nederland en voor Europa.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42