Van de overheid. Voor ondernemers.

Kansrijke sectoren in Mexico

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Onderstaand een beschrijving van de sectoren die in Mexico kansrijk zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Agri- en foodsector

In de Agri- en foodsector zijn vooral de tuinbouw en de dierlijke sector interessant voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zowel voor de groeiende consumentenmarkt als voor de exportmarkten. Nederland is via de Universiteit Wageningen en de ambassade nauw betrokken bij de vorming van agrifoodclusters en heeft inmiddels een naam opgebouwd.Veel Mexicaanse bedrijven in de agrifoodketen clusteren hun activiteiten om zo duurzamer te kunnen werken. Kennis van kassen, kasinrichting, verwerkingstechnieken, slachtlijnen en uitgangsmaterialen, maar ook van clustering van productie en agrologistiek passen in deze nieuwe agrifoodtrend.

Energie

Mexico's nationale oliebedrijf Pemex is de 5e grootste olieproducent ter wereld. Het is de enige producent van ruwe olie, natuurlijk gas en raffinaderijproducten in Mexico.Nederlandse bedrijven kunnen meedingen in tenders voor contracten met Pemex. Ook kunnen ze samenwerken met bedrijven die al werkzaam zijn in Mexico en daar innovatieve technologieën verkopen aan de winnaars van de contracten. Ook voor universiteiten en R&D-centra zijn er kansen in Mexico. Nieuwe technologieën, onderzoek en ontwikkeling zijn namelijk hard nodig in de olie- en gasindustrie.Er zijn plannen voor grote offshore-ontwikkelingen bij nieuw ontdekte velden aan de kust bij Tabasco. Zo is er onder andere behoefte aan ontwerp en aanleg van platforms en pijpleidingen, diepwatertechnologie, zware en extra zware oliewinningstechnologie, geologische studies (3D and 2D seismic), milieucontroles en training en educatie.

Logistiek

Investeringen in infrastructuur zijn het afgelopen decennium in Mexico toegenomen van 3,1% van het bruto binnenlands product (bbp) tot 4,5%. Grote investeringen zitten in de aanleg van snelwegen en de vergroting van de capaciteit van luchthavens.Kansen voor buitenlandse ondernemers liggen vooral op de volgende terreinen:

 • constructie van logistieke corridors en distributiecentra;
 • management en ICT voor logistieke corridors;
 • benodigdheden en software voor pakhuismanagement;
 • oplossingen voor asset- en voertuigopsporing;
 • barcodescanners;
 • technologie gerelateerd aan RFID (Radio Frequency Identification).

Life Sciences & Health

Mexico heeft een snelgroeiende bevolking. De markt voor medicijnen en medische apparatuur groeit jaarlijks met meer dan 10%. Het beroemde 'Seguro Popular'-programma (basis medische zorg voor de allerarmsten) biedt veel kansen voor farmaceutische bedrijven die generieke medicijnen produceren. Ook voor bedrijven gespecialiseerd in diabetisdiagnose en -behandeling zijn er veel kansen omdat Mexico bovenaan staat op de lijst van meest obese landen.Daarnaast is er grote vraag naar kennis en expertise op het gebied van E-Health, Telemedicine en Elektronische Patiënten Dossiers. Een groot deel van de Mexicaanse bevolking woont namelijk in afgelegen gebieden, ver weg van medische specialisten en adequate zorg. Met goede internettoegang en slimme digitale hulpmiddelen moet zorg ook voor deze mensen bereikbaar zijn.

Water

Met een ondertekend MoU op het gebied van watermanagement en de inzet van het Dutch Risk Reduction-team op Mexico bevindt de bilaterale samenwerking zich in deze sector op een hoogtepunt. Er zullen projectvoorstellen worden uitgewerkt waar Nederlandse kennis en expertise een belangrijke plaats zullen krijgen.

Voor 2015 wordt gewerkt aan een Partners for International Business (PIB) -voorstel voor watertechnologie. Kansen bevinden zich op de volgende onderwerpen:

 • waterbouwkunde;
 • specialistische software;
 • waterzuiveringstechnologieën;
 • kennisuitwisseling;
 • integrated water resource management.

Creatieve industrie

De Mexicaanse creatieve industrie neemt de 1e plaats in in Latijns-Amerika en is goed voor 3% van het bnp van Mexico. In 2014 is de creatieve sector met 9.5% gegroeid ten op zichtte van het jaar daarvoor De focus van de Mexicaanse overheid ligt op audiovisuele kunsten, film, muziek, interactieve content, design, reclame en (serious) gaming. Daarnaast groeit de belangstelling voor architectuur en mode. De uitdaging is om kruisbestuivingen te maken van de creatieve sector met andere sectoren (life sciences & health, energie, logistiek, hightech en tuinbouw) om zo de andere 8 topsectoren extra concurrentiekracht geven. Door creatieve tools, zoals E-learning en serious games, toe te passen in andere focusgebieden ontstaan er kansen om kennis over te brengen naar andere topsectoren, om innovatieve ideeën te genereren en innovaties te bewerkstelligen.Het is daarbij goed te kijken naar de ontwikkelingen die in de VS op dit terrein hebben plaatsgevonden en het netwerk dat daarbij werd ingezet. Sectoroverstijgende kansen voor het bedrijfsleven met een focus op duurzame innovatie (water, energie, food, gaming/serious gaming, life sciences & health) kunnen efficiënter verzilverd worden in Mexico als daarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaringen in de VS. De creatieve sector is een relatief jonge sector in Mexico. Dit biedt veel kansen voor samenwerkingsverbanden. Ook zijn er kansen voor het vullen van niches. Doel is een verbindingslijnen creëren tussen de Nederlandse creatives met andere topsectoren om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en economische vraagstukken.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42