Van de overheid. Voor ondernemers.

Intermediair in de Wet DBA

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) en gaat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in. Onder deze wet worden beoordeelde modelovereenkomsten geïntroduceerd, waarmee de opdrachtgever en u als opdrachtuitvoerder (de zzp’er) hun arbeidsrelatie kunnen vormgeven. De kern hierin is de zelfstandigheid van de zzp’er. Voor de zzp’er als uitvoerder van het werk is het belangrijk om ook volgens de overeenkomst te werken. Dit om een dienstbetrekking (met inhoudingsplicht voor de loonheffing) te voorkomen.

Intermediair

Maakt u als zzp’er gebruik van de diensten van een intermediair of bemiddelaar om u in contact te brengen met potentiële opdrachtgevers? Dan heeft ook uw intermediair te maken met de nieuwe wetgeving. Hun dienstverlening kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. Via bemiddeling of via tussenkomst. Voor beide vormen is een modelovereenkomst opgesteld:

  • Bemiddelingsmodel. Hierbij verleent de intermediair zijn diensten om partijen bij elkaar te brengen en legt dit vast in de model bemiddelingsovereenkomst. De intermediair kan eventueel bijkomende dienstverlening ten behoeve van u als zzp’er verzorgen. De intermediair is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/ aanneming van werk tussen u als zzp’er en uw opdrachtgever. Hiervoor kunt u een passende modelovereenkomst gebruiken.
  • Tussenkomstmodel. Hierbij sluit de intermediair een overeenkomst met de zzp’er en wordt hiermee opdrachtgever van de zzp’er. De intermediair wordt een tussenliggende schakel in de keten. De werkzaamheden worden door de zzp’er bij een feitelijke opdrachtgever uitgevoerd. De zzp’er en de feitelijke opdrachtgever hebben géén overeenkomst met elkaar. Het tussenkomstmodel lijkt op een uitzendconstructie, waardoor de beoordeling of een dienstbetrekking ontstaat lastig is. Het is aan de intermediair om hier een oordeel over te geven en daar naar te handelen.

Wat doen?

Ga na hoe u aan uw opdrachten komt:

  • Is er sprake van bemiddeling door een intermediair en gaat u zelf de overeenkomst met uw opdrachtgever aan? Sluit dan een modelovereenkomst met uw opdrachtgever. Kies de modelovereenkomst die aansluit bij de werkzaamheden die u voor hem gaat uitvoeren.
  • Is er sprake van tussenkomst, zodat de intermediair de overeenkomst met de opdrachtgever aangaat? Dan kunt u een tussenkomstovereenkomst afsluiten met de intermediair.

Duidelijkheid

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Door het gebruik van deze overeenkomsten en het daar naar handelen, krijgt de opdrachtgever duidelijkheid over het niet hoeven inhouden van loonheffingen. Het gebruik van een modelovereenkomst geeft u als zzp’er géén duidelijkheid over de beoordeling van uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft hiervoor de Ondernemerscheck geïntroduceerd. Het doorlopen van deze check maakt duidelijk op welke aftrekposten u recht heeft.

Vraag stellen of advies nodig?

Wilt u meer weten over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR? Bel dan met de Kamer van Koophandel, 088 – 585 22 22 of stuur een mail.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel